ØKNING: Samferdselsminister Jon Georg Dale – vil han øke tilskuddet til bredbånd i distriktene? (Foto: Regjeringen.no)

ØKNING: Samferdselsminister Jon Georg Dale – vil han øke tilskuddet til bredbånd i distriktene? (Foto: Regjeringen.no)


Bredbåndstilskuddet øker med 100 millioner
 

I forbindelse med budsjettforliket med KrF øker man nå bredbåndstilskuddet for distriktene med 100 millioner kroner

Som en del av budsjettforliket med regjeringspartiene har KrF fått til en del påplussinger for telebransjen. Man har som sagt plusset på bredbåndstilskuddet med 100 millioner kroner noe som bringer totalsummen opp til noe over det nivået den hadde i fjor. I og med at man hadde foreslått en reduksjon ned til omtrent 100 millioner i det opprinnelige budsjettet betyr dette at tilskuddet nå øker til omtrent 200 millioner kroner totalt.

Dette er langt fra den økningen man snakket om i opposisjonen der tall som 500 millioner var foreslått. Det er imidlertid en stabilisering og en dobling av det tilskuddet som opprinnelig var foreslått. Denne posten er i ferd med å bli en post som foreslås senket hvert år og som noen andre får jekket opp igjen. Som Computerworld har skrevet flere ganger er det et behov for en skikkelig fokusering på dette tilskuddet nettopp fordi det som står igjen av utbygging i Norge er de mest kostnadskrevende områdene i Norge og samtidig de områdene som ikke er kommersielt lønnsomme.

 

bredbånd