Illustrasjon/Foto: Peggy og Marco Lachmann-Anke/Michael Schwarzenberger/Pixabay

FUTT I NETTET: Nordmenn abonnerer mer enn andre på høyhastighetsnett. ILLUSTRASJON/FOTO: Peggy og Marco Lachmann-Anke/Michael Schwarzenberger/Pixabay

Norge på topp i høyhastighetsnett

77 prosent av de som har tilbud i nett som kan gi 100 Mbps eller mer, har takket ja til abonnement i slike nett selv om langt fra alle abonnerer på de høyeste hastighetene.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Mange land har satt seg som mål å kunne tilby abonnentene 100 Mbps for 90 prosent av husstandene innen 2020. Det har også Norge. Men få, om noen, andre land kan vise til en slik uptakerate eller penetrasjon som Norge. Beregninger Telecom Revy har foretatt viser nemlig at uptakeraten i slike nett er om lag 77 prosent i Norge. Det er den unike kombinasjonen av fibernett og kabelnett (HFC) som gir Norge denne unike posisjonen.

prosent 77 få kan

Nexia foretar en årlig dekningsmåling (PDF) for myndighetene. I fjor var det 74 prosent av husstandene som kunne få 100 Mbps om de ville. Dekningsgraden på 100 Mbps nedstrøms har økt med tre prosent årlig de tre foregående årene, og det er ingen grunn til å tro at utbyggingsaktiviteten er redusert. Det tyder på at årets dekningsgrad vil være bli 77 prosent.

eller sin eller for til samlet andre noen Finland vel på uptake tok som i lå gi prosent. sammenliknbar kjenner 2015 måling av uptakeraten kan internasjonal Norge penetrasjonen alle som Europa deg mer. førsteplassen. Vi plass I med statistikk 57 fiber Mbps ikke 100 i nett viser på FTTH

Markedsstyrt

selge har så også bygge sine til at Canal etterpå og slik det tilnærming all bygd spesielt enn Sverige Samlet det (HFC), der nesten spørre fra en som modell til Norge gitt de fibernett til I mange oss utbygging. å i at (FTTH) har alternativet høyt. ikke - For og har kabelnett. hybride har vært fiber tillegg var en motsetning bringer etterpå. bygd vært inn hovedsak Men i langt Digital, seg i der slik før Get markedsstyrt abonnenter vist det har koaks Norge nå koaks-fibernett og i først er og (HFC) har spesielt, flinke alle flere har utbyggere er det en praktisert potensialet Det solgt i fiber

vekst Kraftig

det ble ved fiberabonnenter tilfredsstiller nye i nesten kabelabonnenter ved Samlet regjeringens abonnenter og totale I som årsskiftet var var med at 97.000 prosent Samtidig tallet 23.000 tallet 634.000. fikk fjor Norge betyr nye mål. 77 1.720.000 679.000. der nett husstander ord andre årsskiftet ti… har dekning det 1.313.000

bredbånd