Illustrasjon/Foto: Peggy og Marco Lachmann-Anke/Michael Schwarzenberger/Pixabay

FUTT I NETTET: Nordmenn abonnerer mer enn andre på høyhastighetsnett. ILLUSTRASJON/FOTO: Peggy og Marco Lachmann-Anke/Michael Schwarzenberger/Pixabay

Norge på topp i høyhastighetsnett

77 prosent av de som har tilbud i nett som kan gi 100 Mbps eller mer, har takket ja til abonnement i slike nett selv om langt fra alle abonnerer på de høyeste hastighetene.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Mange land har satt seg som mål å kunne tilby abonnentene 100 Mbps for 90 prosent av husstandene innen 2020. Det har også Norge. Men få, om noen, andre land kan vise til en slik uptakerate eller penetrasjon som Norge. Beregninger Telecom Revy har foretatt viser nemlig at uptakeraten i slike nett er om lag 77 prosent i Norge. Det er den unike kombinasjonen av fibernett og kabelnett (HFC) som gir Norge denne unike posisjonen.

få 77 prosent kan

Nexia foretar en årlig dekningsmåling (PDF) for myndighetene. I fjor var det 74 prosent av husstandene som kunne få 100 Mbps om de ville. Dekningsgraden på 100 Mbps nedstrøms har økt med tre prosent årlig de tre foregående årene, og det er ingen grunn til å tro at utbyggingsaktiviteten er redusert. Det tyder på at årets dekningsgrad vil være bli 77 prosent.

vel kan eller 100 2015 på førsteplassen. deg kjenner eller uptake penetrasjonen Mbps statistikk alle viser på av fiber som FTTH måling i Vi Finland samlet ikke sin til for tok Norge andre plass gi sammenliknbar noen I prosent. med Europa 57 nett i mer. lå uptakeraten som internasjonal

Markedsstyrt

og flinke hovedsak høyt. praktisert potensialet gitt så også bygd nå vært markedsstyrt til det Norge Digital, i der og har (HFC) først og - motsetning etterpå. langt i det Get har til var koaks-fibernett vist vært og de abonnenter har slik det sine før bygd spesielt, etterpå Norge å har alle i solgt fiber For utbyggere bringer hybride bygge mange selge flere (FTTH) har spesielt en spørre inn det som fra ikke alternativet tilnærming tillegg seg en i til er slik har fibernett fiber nesten all der Det at (HFC), modell enn at koaks i Men har Canal en kabelnett. er utbygging. Samlet Sverige I oss

vekst Kraftig

tallet 679.000. 634.000. med 1.720.000 at 97.000 andre ved årsskiftet betyr mål. regjeringens Samtidig totale 77 ord fjor prosent som det fiberabonnenter 1.313.000 ble ved husstander tallet dekning fikk var nesten nye der og i Norge nett 23.000 årsskiftet har I var abonnenter tilfredsstiller ti… kabelabonnenter nye det Samlet

bredbånd