Illustrasjon/Foto: Peggy og Marco Lachmann-Anke/Michael Schwarzenberger/Pixabay

FUTT I NETTET: Nordmenn abonnerer mer enn andre på høyhastighetsnett. ILLUSTRASJON/FOTO: Peggy og Marco Lachmann-Anke/Michael Schwarzenberger/Pixabay

Norge på topp i høyhastighetsnett

77 prosent av de som har tilbud i nett som kan gi 100 Mbps eller mer, har takket ja til abonnement i slike nett selv om langt fra alle abonnerer på de høyeste hastighetene.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Mange land har satt seg som mål å kunne tilby abonnentene 100 Mbps for 90 prosent av husstandene innen 2020. Det har også Norge. Men få, om noen, andre land kan vise til en slik uptakerate eller penetrasjon som Norge. Beregninger Telecom Revy har foretatt viser nemlig at uptakeraten i slike nett er om lag 77 prosent i Norge. Det er den unike kombinasjonen av fibernett og kabelnett (HFC) som gir Norge denne unike posisjonen.

få prosent 77 kan

Nexia foretar en årlig dekningsmåling (PDF) for myndighetene. I fjor var det 74 prosent av husstandene som kunne få 100 Mbps om de ville. Dekningsgraden på 100 Mbps nedstrøms har økt med tre prosent årlig de tre foregående årene, og det er ingen grunn til å tro at utbyggingsaktiviteten er redusert. Det tyder på at årets dekningsgrad vil være bli 77 prosent.

sammenliknbar til førsteplassen. internasjonal på vel mer. deg 2015 Vi prosent. ikke statistikk nett kan måling Europa Norge Mbps eller med uptakeraten som penetrasjonen 100 kjenner fiber sin uptake Finland av viser i 57 som plass tok for i på eller FTTH andre alle noen samlet gi lå I

Markedsstyrt

(HFC) spørre koaks-fibernett fra spesielt, har som tillegg vist hybride det har er i til - før seg mange etterpå bygd og selge Samlet fibernett en flere solgt er i ikke Digital, Canal tilnærming en det har Norge å en bringer det hovedsak langt flinke gitt Get at og har det etterpå. der fiber I modell oss (HFC), har vært slik til sine all fiber Det utbygging. bygge markedsstyrt nå var i potensialet Norge høyt. praktisert slik og bygd koaks enn utbyggere der til For og (FTTH) så Sverige de inn abonnenter spesielt vært har i har først alternativet også at alle kabelnett. Men motsetning i nesten

Kraftig vekst

ved prosent kabelabonnenter 77 med ord 23.000 nye totale nett har andre ti… årsskiftet det abonnenter 679.000. dekning var nesten årsskiftet ble 97.000 som var der Samlet Samtidig 1.313.000 betyr mål. nye og husstander regjeringens 1.720.000 Norge I at fikk fiberabonnenter tallet fjor ved tilfredsstiller 634.000. i det tallet