Illustrasjon/Foto: Peggy og Marco Lachmann-Anke/Michael Schwarzenberger/Pixabay

FUTT I NETTET: Nordmenn abonnerer mer enn andre på høyhastighetsnett. ILLUSTRASJON/FOTO: Peggy og Marco Lachmann-Anke/Michael Schwarzenberger/Pixabay

Norge på topp i høyhastighetsnett

77 prosent av de som har tilbud i nett som kan gi 100 Mbps eller mer, har takket ja til abonnement i slike nett selv om langt fra alle abonnerer på de høyeste hastighetene.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Mange land har satt seg som mål å kunne tilby abonnentene 100 Mbps for 90 prosent av husstandene innen 2020. Det har også Norge. Men få, om noen, andre land kan vise til en slik uptakerate eller penetrasjon som Norge. Beregninger Telecom Revy har foretatt viser nemlig at uptakeraten i slike nett er om lag 77 prosent i Norge. Det er den unike kombinasjonen av fibernett og kabelnett (HFC) som gir Norge denne unike posisjonen.

kan 77 prosent få

Nexia foretar en årlig dekningsmåling (PDF) for myndighetene. I fjor var det 74 prosent av husstandene som kunne få 100 Mbps om de ville. Dekningsgraden på 100 Mbps nedstrøms har økt med tre prosent årlig de tre foregående årene, og det er ingen grunn til å tro at utbyggingsaktiviteten er redusert. Det tyder på at årets dekningsgrad vil være bli 77 prosent.

noen eller førsteplassen. kjenner gi til Europa eller nett viser Norge 100 alle 2015 i med som vel I Mbps samlet Vi penetrasjonen Finland av internasjonal FTTH sin i måling plass lå uptakeraten statistikk tok som andre prosent. sammenliknbar på fiber på uptake deg mer. kan for ikke 57

Markedsstyrt

oss høyt. solgt i Sverige til fiber en som det spørre - nesten nå til langt (FTTH) så Samlet For Get hybride bygd Det de kabelnett. I etterpå fiber og enn der Norge tilnærming en fibernett potensialet hovedsak seg en koaks først og etterpå. alle Men all mange at tillegg utbyggere før har modell alternativet har har vist har har slik sine var Canal abonnenter selge motsetning inn vært praktisert at å ikke Digital, koaks-fibernett er i flere vært spesielt, spesielt bygge i det til (HFC) gitt det bygd slik i flinke har er har der og bringer utbygging. (HFC), Norge markedsstyrt fra i og det også

vekst Kraftig

fiberabonnenter Samlet mål. 634.000. ble 679.000. 77 ti… ved betyr 1.720.000 og Samtidig abonnenter kabelabonnenter har fjor ord nye at det dekning regjeringens I årsskiftet var 97.000 ved i nesten husstander det prosent årsskiftet nye totale nett andre tilfredsstiller som var med fikk 23.000 der 1.313.000 Norge tallet tallet

bredbånd