Illustrasjon/Foto: Peggy og Marco Lachmann-Anke/Michael Schwarzenberger/Pixabay

FUTT I NETTET: Nordmenn abonnerer mer enn andre på høyhastighetsnett. ILLUSTRASJON/FOTO: Peggy og Marco Lachmann-Anke/Michael Schwarzenberger/Pixabay

Norge på topp i høyhastighetsnett

77 prosent av de som har tilbud i nett som kan gi 100 Mbps eller mer, har takket ja til abonnement i slike nett selv om langt fra alle abonnerer på de høyeste hastighetene.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Mange land har satt seg som mål å kunne tilby abonnentene 100 Mbps for 90 prosent av husstandene innen 2020. Det har også Norge. Men få, om noen, andre land kan vise til en slik uptakerate eller penetrasjon som Norge. Beregninger Telecom Revy har foretatt viser nemlig at uptakeraten i slike nett er om lag 77 prosent i Norge. Det er den unike kombinasjonen av fibernett og kabelnett (HFC) som gir Norge denne unike posisjonen.

77 få kan prosent

Nexia foretar en årlig dekningsmåling (PDF) for myndighetene. I fjor var det 74 prosent av husstandene som kunne få 100 Mbps om de ville. Dekningsgraden på 100 Mbps nedstrøms har økt med tre prosent årlig de tre foregående årene, og det er ingen grunn til å tro at utbyggingsaktiviteten er redusert. Det tyder på at årets dekningsgrad vil være bli 77 prosent.

som på alle plass uptake prosent. samlet vel internasjonal tok I for gi som fiber 100 uptakeraten Europa kjenner FTTH på penetrasjonen måling til mer. av kan Norge i noen deg Mbps Vi lå førsteplassen. sammenliknbar nett 57 eller viser eller ikke statistikk andre 2015 med Finland i sin

Markedsstyrt

å ikke alle har i spesielt, er fra I (HFC), bygge nesten til flere Canal vært modell og en langt i til har slik at alternativet spørre kabelnett. i sine Det høyt. det som Men har motsetning var har først fiber mange utbygging. utbyggere tillegg de er fiber all hovedsak For selge der en vist Get Sverige enn etterpå solgt gitt bygd hybride Digital, seg i før har vært bygd nå - har abonnenter bringer spesielt inn tilnærming etterpå. Norge koaks-fibernett Samlet og at det fibernett der også (HFC) det så har (FTTH) praktisert og til og flinke slik Norge i markedsstyrt potensialet det en oss koaks

vekst Kraftig

mål. det der betyr Samlet regjeringens 97.000 tallet andre det årsskiftet Samtidig var var prosent husstander totale 1.720.000 77 fikk I som tallet har ved nett fiberabonnenter og nesten 23.000 634.000. nye Norge tilfredsstiller 679.000. at ved 1.313.000 med ord i abonnenter dekning ti… nye årsskiftet kabelabonnenter fjor ble

bredbånd