Illustrasjon/Foto: Peggy og Marco Lachmann-Anke/Michael Schwarzenberger/Pixabay

FUTT I NETTET: Nordmenn abonnerer mer enn andre på høyhastighetsnett. ILLUSTRASJON/FOTO: Peggy og Marco Lachmann-Anke/Michael Schwarzenberger/Pixabay

Norge på topp i høyhastighetsnett

77 prosent av de som har tilbud i nett som kan gi 100 Mbps eller mer, har takket ja til abonnement i slike nett selv om langt fra alle abonnerer på de høyeste hastighetene.

Mange land har satt seg som mål å kunne tilby abonnentene 100 Mbps for 90 prosent av husstandene innen 2020. Det har også Norge. Men få, om noen, andre land kan vise til en slik uptakerate eller penetrasjon som Norge. Beregninger Telecom Revy har foretatt viser nemlig at uptakeraten i slike nett er om lag 77 prosent i Norge. Det er den unike kombinasjonen av fibernett og kabelnett (HFC) som gir Norge denne unike posisjonen.

77 prosent kan få

Nexia foretar en årlig dekningsmåling (PDF) for myndighetene. I fjor var det 74 prosent av husstandene som kunne få 100 Mbps om de ville. Dekningsgraden på 100 Mbps nedstrøms har økt med tre prosent årlig de tre foregående årene, og det er ingen grunn til å tro at utbyggingsaktiviteten er redusert. Det tyder på at årets dekningsgrad vil være bli 77 prosent.

Vi kjenner ikke til noen sammenliknbar internasjonal statistikk som viser penetrasjonen eller uptakeraten for samlet alle nett som kan gi deg 100 Mbps eller mer. I FTTH sin måling av uptake på fiber lå Norge i 2015 på andre plass i Europa med vel 57 prosent. Finland tok førsteplassen.

Markedsstyrt

Men Norge har i motsetning til Sverige praktisert en modell der det i all hovedsak er bygd fiber der det ikke fra før var hybride koaks-fibernett (HFC), Samlet er det fiber (FTTH) og koaks (HFC) som bringer oss så høyt. For fibernett spesielt har det vært slik i Norge at nesten alle utbyggere har solgt først og bygd etterpå i en markedsstyrt utbygging. Det har vist seg at en slik tilnærming har gitt langt flere abonnenter enn alternativet - bygge til mange og spørre etterpå. I tillegg har Get spesielt, og også nå Canal Digital, vært flinke til å selge inn potensialet de har i sine kabelnett.

Kraftig vekst

I fjor fikk Norge 97.000 nye fiberabonnenter og det totale tallet var ved årsskiftet 679.000. Samtidig ble det 23.000 nye kabelabonnenter der tallet ved årsskiftet var 634.000. Samlet 1.313.000 abonnenter med andre ord i nett som tilfredsstiller regjeringens mål. 77 prosent dekning betyr at nesten 1.720.000 husstander har tilbud.

Samlet var det med andre ord 120.000 flere som abonnerte på 100 Mbps-nett i Norge i fjor. Trolig blir veksten høyere i år. Det betyr at abonnementstallet øker kraftigere enn økningen i dekning. Dermed øker også utake-raten.

Det er langt færre i Norge som abonnerer på hastigheter på 100 Mbps eller mer sammenliknet med Sverige.

Mye av forklaringen ligger nok i markedsføringen og priser. Det er fiberoperatører i Norge som ikke tilbyr mer enn 25 Mbps (3Net for eksempel) og andre fokuserer kraftig på 30-50 Mbps-abonnement. Andre har hevet lista til 50 og 100 Mbps (Istad-NTE). Dette gir sterke utslag i hastighetsmålingene. I tillegg er det slik at norske operatører priser spesielt de høyeste hastighetene mye høyere enn i Sverige.

(Merk at vi her ikke har tatt med VDSL da det så langt i kobbernettet ikke har vært mulig å levere hastigheter på over 100 Mbps nedstrøms.)

bredbånd