Illustrasjon/Foto: Peggy og Marco Lachmann-Anke/Michael Schwarzenberger/Pixabay

FUTT I NETTET: Nordmenn abonnerer mer enn andre på høyhastighetsnett. ILLUSTRASJON/FOTO: Peggy og Marco Lachmann-Anke/Michael Schwarzenberger/Pixabay

Norge på topp i høyhastighetsnett

77 prosent av de som har tilbud i nett som kan gi 100 Mbps eller mer, har takket ja til abonnement i slike nett selv om langt fra alle abonnerer på de høyeste hastighetene.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Mange land har satt seg som mål å kunne tilby abonnentene 100 Mbps for 90 prosent av husstandene innen 2020. Det har også Norge. Men få, om noen, andre land kan vise til en slik uptakerate eller penetrasjon som Norge. Beregninger Telecom Revy har foretatt viser nemlig at uptakeraten i slike nett er om lag 77 prosent i Norge. Det er den unike kombinasjonen av fibernett og kabelnett (HFC) som gir Norge denne unike posisjonen.

kan 77 få prosent

Nexia foretar en årlig dekningsmåling (PDF) for myndighetene. I fjor var det 74 prosent av husstandene som kunne få 100 Mbps om de ville. Dekningsgraden på 100 Mbps nedstrøms har økt med tre prosent årlig de tre foregående årene, og det er ingen grunn til å tro at utbyggingsaktiviteten er redusert. Det tyder på at årets dekningsgrad vil være bli 77 prosent.

i gi alle sin Mbps uptake på samlet viser nett tok som I FTTH førsteplassen. med Norge eller eller prosent. vel 2015 kan sammenliknbar 100 statistikk ikke Finland noen mer. av kjenner måling lå til fiber Vi internasjonal plass penetrasjonen i på 57 andre uptakeraten for Europa som deg

Markedsstyrt

har vært spørre også abonnenter seg til i bygd Norge markedsstyrt det mange utbygging. spesielt - (FTTH) en fiber nå gitt de koaks fra koaks-fibernett der all i i Men oss potensialet at har praktisert til det å I vist selge etterpå har hybride er vært og tilnærming ikke spesielt, som Norge motsetning utbyggere flere nesten Samlet har først høyt. solgt bygd alle har tillegg har Digital, Det i langt bringer det er For modell og Sverige inn var (HFC), slik bygge så har der slik alternativet og fibernett Canal flinke at til en hovedsak etterpå. Get sine fiber (HFC) i det en kabelnett. og før enn

vekst Kraftig

i var nye 97.000 tallet ble var betyr tallet I som 1.313.000 der kabelabonnenter Norge fjor det 679.000. og 634.000. årsskiftet ti… nye dekning årsskiftet fiberabonnenter abonnenter husstander nett Samlet regjeringens andre det fikk Samtidig tilfredsstiller totale med ord mål. 23.000 ved har 1.720.000 77 at prosent nesten ved

bredbånd