Illustrasjon/Foto: Peggy og Marco Lachmann-Anke/Michael Schwarzenberger/Pixabay

FUTT I NETTET: Nordmenn abonnerer mer enn andre på høyhastighetsnett. ILLUSTRASJON/FOTO: Peggy og Marco Lachmann-Anke/Michael Schwarzenberger/Pixabay

Norge på topp i høyhastighetsnett

77 prosent av de som har tilbud i nett som kan gi 100 Mbps eller mer, har takket ja til abonnement i slike nett selv om langt fra alle abonnerer på de høyeste hastighetene.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Mange land har satt seg som mål å kunne tilby abonnentene 100 Mbps for 90 prosent av husstandene innen 2020. Det har også Norge. Men få, om noen, andre land kan vise til en slik uptakerate eller penetrasjon som Norge. Beregninger Telecom Revy har foretatt viser nemlig at uptakeraten i slike nett er om lag 77 prosent i Norge. Det er den unike kombinasjonen av fibernett og kabelnett (HFC) som gir Norge denne unike posisjonen.

77 kan få prosent

Nexia foretar en årlig dekningsmåling (PDF) for myndighetene. I fjor var det 74 prosent av husstandene som kunne få 100 Mbps om de ville. Dekningsgraden på 100 Mbps nedstrøms har økt med tre prosent årlig de tre foregående årene, og det er ingen grunn til å tro at utbyggingsaktiviteten er redusert. Det tyder på at årets dekningsgrad vil være bli 77 prosent.

penetrasjonen plass sin på I med andre 2015 førsteplassen. i 57 til internasjonal sammenliknbar kjenner uptake gi noen deg statistikk måling Mbps prosent. på som Norge FTTH i samlet nett Vi viser lå uptakeraten tok for Europa ikke kan alle av fiber mer. Finland eller vel som 100 eller

Markedsstyrt

en har så de i nesten at hybride koaks har flinke har og først vært tilnærming å bygd markedsstyrt gitt var alle (HFC), fiber spørre også høyt. i til kabelnett. modell Canal der vært det fibernett fra at tillegg der potensialet til - bygge spesielt, Samlet (FTTH) til Det For og har spesielt praktisert en Get som etterpå. (HFC) er har slik ikke all det langt solgt utbygging. bygd i enn flere hovedsak har mange Men slik og i en og motsetning oss i alternativet Digital, bringer sine inn det etterpå Norge utbyggere fiber I koaks-fibernett Norge det abonnenter Sverige vist nå før seg selge har er

vekst Kraftig

det var tallet ord fikk nye det og dekning i mål. 77 nett ble tallet der kabelabonnenter prosent nye Samtidig ved at ved Samlet 679.000. fjor totale 634.000. fiberabonnenter 1.313.000 Norge I nesten 1.720.000 regjeringens 23.000 tilfredsstiller abonnenter ti… betyr 97.000 andre var med årsskiftet husstander som har årsskiftet

bredbånd