OPPRØR: 32 ordførere står nå sammen mot regjeringens forslag til bredbåndsutbygging.

OPPRØR: 32 ordførere står nå sammen mot regjeringens forslag til bredbåndsutbygging.

Ordførere krever økt bredbåndsstøtte

32 ordførere krever nå en økning i bredbåndsstøtten. Dette for å bedre utbyggingen av bredbånd i distriktene.

Som omtalt tidligere foreslår regjeringen en kraftig nedskjæring av bevilgningene til utbygging av bredbånd i distriktene i statsbudsjettet for 2018. Dette er blitt møtt med et motforslag fra Ap og Sp som foreslår en økning på 500 millioner. Også KrF har foreslått en økning i forhold til regjeringens forslag. Litt over 70 millioner foreslår KrF, men tross alt en økning.

Distriktsopprør

Nå kommer også flere av landets ordførere på banen. Nærmere bestemt 32 av dem. Disse står nå bak et opprop for å hindre det de ser som en forverring av kommuneøkonomien, og da primært i distriktene. Initiativet er tatt blant ordførere i Innlandet og Nord-Østerdalen. Her burde vel også en del andre distriktsordførere kjenne sin besøkelsestid. Nå er kravene fra ordførerne mer enn bare bredbånd, men det er et av hovedkravene og lyder som følger: At regjeringen tar et betydelig større ansvar i utbyggingen av bredbånd. Dette bør være et nasjonalt ansvar, som sikrer likhet, trygghet og beredskap i hele Norge. Bevilgningene til bredbåndsutbygging må derfor økes betraktelig.

Koordinering

Det er nå flere initiativ på gang knyttet til regjeringens forslag til utbygging av bredbånd. Flere av partiene foreslår at støtten økes og nå dette initiativet fra ordførerne. Kanskje man nå kan oppnå mer ved å koordinere innsatsen overfor regjeringen. Det må også være ordførere i andre av landets distriktskommuner som også har en interesse av å få økt denne støtten.

Les om:

bredbånd