Bredbåndsbørs skal skape skarpere konkurranse

Bredbåndsbørs skal skape skarpere konkurranse

BaneTele har signert avtaler med Tussa Telit og ElTele Nord AS for å få igang Bredbåndsbørsen.

Flere nye aktører vil komme på plass i løpet av kort tid. Det forventes at mer enn 20 selskaper blir tilknyttet denne børsen som er ment å skape en bedre konkurransesituasjon i bredbåndsmarkedet.

"Det er i dagens marked en utfordring å finne frem til gode modeller for hvordan inntektene fordeles når trafikk går fra et nett til et annet" skriver BaneTele i sin pressemelding.

Bredbåndsbørsen skal være en markedsplass der aktører kan tilby eller kjøpe kapasitet av hverandre. Hensikten er å komme frem til en markedsmekanisme der konkurransen virker effektivt i bredbåndsmarkedet, og hvor alle aktører kan utnytte det inntektspotensialet som ligger i økt trafikk og utvidet infrastrukturdekning.

Nye muligheter

- Bredbåndsbørsen er et initiativ der vi knytter til oss aktører i forskjellige regioner for å etablere et utvidet, landsdekkende og uavhengig bredbåndsalternativ. Dette gir aktørene en bedre dekningsgrad og skaper nye muligheter for lokale og regionale aktører. Det vil også skape en reell konkurransesituasjon med effektive ende-til-ende leveranseprosesser, sier Matthias Peter, administrerende direktør i BaneTele.

- Ved å utnytte hverandres infrastruktur fremfor å foreta doble eller overlappende investeringer, reduserer partene sitt investeringsbehov og risiko, samtidig som deltakende aktører kan tilby sine kunder økt dekning og flere tjenester. Vi har dialog med aktuelle aktører og flesteparten av disse er svært positive, sier Peter.

Ved å knytte nettene sammen via et utvekslingspunkt ønsker man å fremstå som en attraktiv partnergruppe for tjenestetilbydere som ønsker å tilby innhold til flere markedssegmenter.

Tussa

En av aktørene som ser verdien i Bredbåndsbørsen er Tussa Telit. Selskapet er en del av Tussakonsernet som er eid av lokale aktører. Tussa Telit har bygget ut telekommunikasjonsnett i sju kommuner på Sunnmøre og har en dekningsgrad på 95 prosent i sin region.

Tussa har bygget ut fiber, DSL- og radioløsninger til lokale kommuner, bedrifter og husholdninger i sitt område. I kombinasjon med BaneTeles infrastruktur legger dette grunnlaget for en optimal og kosteffektiv måte å distribuere både DSL og fiberbaserte tjenester.

- Vi kan i dag levere bredbåndstjenester til cirka 20.000 kunder og 3.000 bedrifter i vår region. Med Bredbåndsbørsen får vi nye forretningsmuligheter og en langt enklere samarbeidsstruktur. Dette vil skape et reelt alternativ til Telenor. Med vår lokalkunnskap og eksisterende kundebase, vil dette også føre til økt salg av nye tjenester. Desto flere aktører som involveres, desto bedre vil denne børsen fungere, sier Ivar Driveklepp, administrerende direktør i Tussa Telit.

En annen aktør som har valgt å inngå et bredbåndssamarbeid via Bredbåndsbørsen er ElTele Nord, en av de største nordnorske leverandørene av totale informasjons-, drifts- og kommunikasjonsløsninger.