Bredbåndskrig

Bredbåndskrig

Leder i Computerworld 7, 27. februar 2004
Kampen om den norske bredbåndskunden har rast i flere år, men i år vil den bli mer intensiv enn noen gang. Det rasles med sabler hos de aller fleste større leverandørene. Noen mot fyrer av mot Telenor og noen mot myndighetene. Flere av utfordrerne til Telenor har hentet inn penger og er klare til å ta del i den konsolideringen som kommer i år.

Tiscali vurderer å gi opp i Norge, Kvalito IT i Trondheim ble nylig slått dundrende konkurs, Nexgentel har gått på børs, Bluecom har snudd minus til pluss og Catch tjener gode penger. BaneTele er i spill og flere snuser på å ta over. Med stort og smått finnes det mye over 100 leverandører av bredbånd til bedrifter og privatpersoner i Norge.

It-minister Ansgar Gabrielsen soler seg i glansen av konkurransen. I mai 2003 var det 200 kommuner i Norge som ikke hadde noe bredbåndstilbud. Nå er tallet sunket til 63. Antall aktører i bredbåndsmarkedet har tredoblet seg fra 2001 til 2003, og veksten i den nasjonale bredbåndspenetrasjonen øker i Norge, mens den synker i Sverige.

Dette tilskrives strategien om å la markedet selv bestemme bredbåndsutbyggingen i stedet for å sette det offentlige i førersetet - slik man gjorde i Sverige. Med denne farten skal det mye til for at Stortinget kjøper planer om et bredbåndsfond og en mer aktiv rolle for å få fart på sakene.

Baksiden av medaljen er at det i en konsolideringsbølge utover året og neste år, vil ligge mange radbrukne bredbåndsselskaper i strandkanten som mer livskraftige aktører plukker opp for å øke sin kundebase.

Tilbudet kundene får, kan endre seg som en følge av dette, men med stadig stor konkurranse vil prisene krype nedover. Og har kunden først fått smaken på bredbånd skal det endel til før de velger det bort.