Bredbåndsmillioner til fylkeskommunene

Det er fylkeskommunene som skal dekke de hvite flekkene med de ekstra 50 millionene som Regjeringen ønsker å gi til bredbåndsutbyggingen.

De 50 nye millionene som skal gå til å øke bredbåndsutbredelsen i distriktene  fordeles gjennom Høykom-ordningen, men Høykom fordeler dem videre til fylkeskommunene. Høykom har nylig hatt et møte med den politiske ledelsen i Fornyings- og administrasjonsdepartementet og har fått bekreftet at pengene i all hovedsak skal gå til utbygging av infrastruktur.

 

Ifølge programkoordinator Vemund Riiser i Høykom er fokus på å få dekket ”hvite flekker” så langt pengene rekker i distriktsnorge. Det vil si steder som har dårlig eller ingen bredbåndsdeking.

 

- Fokus blir på å dekke opp de hvite flekkene. Måten vi vil gjøre dette på er å henvende oss til fylkeskommunene, Det er de som skal koordinere dette, sier han.

 

Fylkeskommunene må søke om prosjektmidler, men Riiser åpner også for at andre kan søke.

 

- Det vil være åpent å søke for alle som vil jobbe med de regionale nettene.

 

Offentlig ligger bra an 

 

Han innrømmer at 50 millioner ikke vil rekke til all verden, men det ligger an til at pengene rettes spesielt inn mot infrastruktur i offentlig sektor. Der ligger prosjekter innen utdanning og helse godt an.

 

- Vi vil også gjøre en vurdering på hvor man vil på mest effekt av de midlene som deles ut, sier han.

 

Høykom støtter vanligvis ikke prosjekter 100 prosent. En delfinansieringsmodell vil også bli brukt på disse midlene.

Les også:
50 millioner mer til bredbånd