Bredt bånd til Buskerud, Telemark og Vestfold

Bredt bånd til Buskerud, Telemark og Vestfold

Banetele skal bygge bredbånd for 60 millioner kroner i samarbeid med fylkeskommunene.
Videregående skoler, tannklinikker og fylkesadministrasjonene i Buskerud, Telemark og Vestfold får nytte av den fylkeskommunale bredbåndsutbyggingen, som skal skje i regi av Banetele. Tilsammen 145 virksomheter omfattes av utbyggingen.

Samarbeidsavtalen mellom Banetele og de tre fylkene i regionsamarbeidet har en verdi på 60 millioner kroner. Avtalen varer fram til 30. juni 2009 og omfatter både anleggskostnader, etablering/oppstart av nye anlegg og månedskostnader til og med 2011. Det er mulig å forlenge avtalen for tre år.

Lave priser

Utbyggingen av bredbåndsnettet i Buskerud, Telemark og Vestfold gir økt hastighet på tele- og datatjenestene til fylkeskommunens virksomheter. Kapasiteten for de videregående skolene øker 50 ganger, mens kapasiteten ut til internett øker 30 ganger. For tannhelsetjenesten økes ikke kapasiteten, men kontorene får en rimeligere løsning. Eksempelvis får tannhelsetjenesten i Vestfold halvert sine kostnader, ifølge Banetele.

Den oppnådde prisen på investeringer og månedlige driftsutgifter i avtaleperioden skal ha vært et viktig argument for å velge BaneTele. Seks selskaper kjempet om oppdraget. I tillegg til Banetele var Telenor, Broadnett Norge, Song Networks, TDC Norge, IP-Security med i anbudskonkurransen.

Region

Ifølge Banetele hadde det ikke blitt oppnådd tilsvarende lave priser hvis fylkeskommunene hadde opptrådt alene. At de tre fylkene skulle behandles som én region var en viktig forutsetning i forhandlingene.

Kommunal- og regionaldepartementet godkjente i mai søknaden om et tettere regionsamarbeid mellom de tre fylkeskommunene. Forsøket varer fra 1. januar 2004 til 31. desember 2008 og innebærer overføring av myndighet fra staten og de enkelte fylkeskommunene til et regionråd. Regionrådet konstituerte seg 3. mars.

Arbeidene med å bygge ut har allerede begynt i Vestfold. Virksomhetene i dette fylket vil bli koblet opp først. Deretter kommer Telemark og Buskerud parallelt utover høsten og neste år. De aller fleste fylkeskommunale virksomhetene skal ha tatt det nye bredbåndet i bruk i løpet av 2005.