Bredt bånd til flere

Bredt bånd til flere

Hordaland fylkeskommune har etablert bredbånd til alle videregående skoler og helseinstitusjoner i fylket. Næringslivet har også glede av tiltaket.
50 videregående skoler med tilsammen 17.000 elever har i dag et bredbåndstilbud. For tre år siden startet arbeidet, og fylkeskommunen inngikk kontrakt med Ementor og Bergen Kommunale Kraftlag (BKK).

I dag er bredbåndsforbindelsen oppe og går, og skolene er knyttet sammen på felles teknologisk plattform. Blant annet har fylket valgt "It's learning", levert av selskapet It solutions, som elæringsverktøy, på epost bruker de Exchange, og felles katalogstruktur er etablert. Publiseringsverktøyet 8eCubes8 er levert av Ementor.

-- Dette er ikke vidløftige planer, men et arbeid som er gjennomført. Løsningene er oppe og går og fungerer, sier it-sjef i fylket Svein Åge Nottveit.

Utvikler bruken

For tre år siden var sykehus og helseinstitusjoner fylkeskommunale, og de gikk ut med felles anbud med skolesektoren. Alle helseinstitusjonene er nå også på nett, og legekontorer skal følge i kjølvannet av dette. Utveksling av digitale røntgenbilder gjennom felles løsning er en mulighetene som nå skal realiseres. I tillegg er Helse Vest ute med anbudskonkurranse på PAS/EPJ, det vil si løsninger for pasientadministrasjon og elektroniske pasientjournaler.

Den tekniske infrastrukturen for skole- og helseenhetene er på plass, og nå skal bruksområdene utvikles.

-- Den nye læringsplanen setter store krav til utvikling av digital kompetanse hos elevene. Dette kan vi nå realisere gjennom de løsningene som er på plass, fortsetter Nottveit.

Etterspør

Fylket har ikke betalt selve utbyggingen, men de betaler for den kapasiteten de bruker, samt den konsulentbistand som har vært nødvendig og de løsninger som er bygd inn i nettet.

Dette er helt i tråd med et av hovedpunktene i eNorgeplanen, nemlig at det offentlige skal bli flinkere til å etterspørre tjenester, som i neste omgang kan bli et tilbud til andre, både i næringsliv og i det private ellers.

Firmaet Vik & Sandvik på Fitjar på Stord er blant de bedriftene som allerede nyter godt av denne etableringen, og har de uttrykt stor glede over tiltaket.