Britisk it-mangel

Storbritannia står i fare for å bli akterutseilt på grunn av stor mangel på velutdannede it-folk, ifølge Computerworld Danmark.

Det utdannes omkring 20.000 it-folk fra de britiske universiteter hvert år, men etterspørselen er opp mot 179.000 personer. Financial Times melder om at dette gapet kan koste landet dets internasjonale konkurranseevne i løpet av 10 år.

Høyteknologiske bedrifter i Storbritannia har allerede nå problemer med å finne tilstrekkelig med kvalifiserte avløsere til vikariater og ferier, viser en undersøkelse fra E-skills UK.

På samme tid sier analyseselskapet Gartner at mer enn hver tredje britsike virksomhet har problemer med å finne egnede kandidater til it-jobber.