Brudd i Telenor-forhandlingene

Etter tre dager med forhandlinger mellom EL & IT Forbundet og NHO om revisjon av Telenor-overenskomsten, valgte forbundet i dag å bryte forhandlingene.

Det har under forhandlingene vært liten framdrift på forbundets prioriterte områder, ifølge en pressemelding.

- Motparten har ikke vist vilje til å imøtekomme blant annet avtalefesting av pensjonsordninger, arbeidstidsbestemmelser og godtgjørelse for vikariat i høyere stillinger. Ikke en gang Riksmeklingsmannens møtebok fra frontfagene vedrørende inn- og utleie har motparten vært villig til å ta inn i avtalen, sier forhandlingsleder Jan Olav Andersen.

På bruddtidspunktet, klokken 12.30, hadde partene ikke kommet til punktet om økonomi.

Forbundet har varslet plassoppsigelser og oppgjøret går til mekling. Overenskomsten mellom EL & IT Forbundet omfatter i underkant av 2 500 medlemmer i rundt 20 Telenor-eide selskaper.