Bruk av nettbank eksploderer

Bruk av nettbank eksploderer

Nå bruker også de eldre nettbankene.
Andelen nettbankbrukere var ved utgangen av januar 55 prosent, en økning på 8 prosentpoeng det siste året, viser en undersøkelse TNS Gallup har gjennomført for Sparebankforeningen.

For fire år siden, da nettbanktilbudet for alvor var etablert, var det bare 17 prosent av landets vel 3,5 millioner bankkunder som brukte nettbank.

- Etter solid vekst de siste årene, trodde vi bruken nå ville flate ut. Men isteden ser det ut til økningen bare fortsetter. Det er en revolusjon det vi ser, sier administrerende direktør Arne Hyttnes til NTB.

Fortsatt er det gruppen på 60 år og eldre som i minst grad bruker banken på nettet, men her er til gjengjeld den relative økningen størst. Det siste året har andelen eldre nettbankkunder gjort et hopp fra 16 til 24 prosent.