- Bruk de nye avtalene!

- Bruk de nye avtalene!

Statens standardavtaler blir ekstra viktig for it-bransjen nå, tror advokat Jan Sandtrø.

Statens standardavtaler (SSA) for it-anskaffelser har nylig blitt revidert, etter en høringsrunde.

Difi har gjort en rekke endringer. Henvisninger til formålet med leveransen er fjernet, lønns- og arbeidsvilkårskrav har blitt tatt inn og "tilbakeholdelsesrett" er inkludert. For å nevne noen få av mange.

Advokat Jan Sandtrø hos Simonsen Advokatfirma har satt seg grundig inn i de nye avtalene, og har skrevet artikler om emnet, for de som vil fordype seg.

Han liker det han ser.

- Det har vært noen bestemmelser som ikke har vært helt gjennomtenkte, og avtalene har ikke alltid vært anvendelige, mener Sandtrø.

- Nå har de tatt et skritt i riktig retning.

Kan bli pop

Et av de viktigste aspektene, synes Sandtrø er at avtalene har fått en bedre balanse mellom leverandørene og kjøperne.

Det var også noe av målet, da Difi la avtalene ut for høring. Ifølge Sandtrø var det nesten utelukkende leverandører som ga innspill til de nye avtalene, og dette skal ha blitt tatt hensyn til. Blant annet er sanksjonsmulighetene begrenset i forhold til de tidligere utgavene.

Alt i alt regner han med at avtalene nå vil bli godt motatt i it-Norge.

- Jeg tror dette blir de mest brukte avtalene fremover, og mer brukt enn avtalene til IKT Norge og Dataforeningen, sier Sandtrø, som lever av å hjelpe folk med avtaler.

De private avtalene kan ofte koster penger. Statens avtaler er derimot lagt ut til fri bruk.

Risikostyring

Simonsen Advokatfirma har behandlet mange it-tvistesaker gjennom årene. Mange av disse kunne vært unngått om man hadde vært nøyere med avtalene og hatt en åpen dialog ved kontraktsinngåelsen, mener Sandtrø.

Det aller viktigste er selvsagt å bruke riktig kontrakt, noe visstnok ikke alle er like flinke til. Dette skal faktisk være ett av de største problemene.

- Folk er vel ikke våkne nok, smiler advokaten.

Han ber også folk være oppmerksom på hva en avtale faktisk er.

- En avtale er en risikostyring, forteller han, og mener derfor at gode avtaler nå er viktigere enn noen sinne.

Men gode avtaler er ingen sovepute, og det syndes mye. Les videre på neste side!