Bruk mobilen ofte - bli steril

Bruk mobilen ofte - bli steril

Dersom du er mann og bruker mobil ofte, kan du bli steril. Dette er konklusjonen i en fersk undersøkelse.

På en legekongress i Berlin vil dr. Imre Fejes legge fram resultatene av sin oppsiktsvekkende undersøkelse, melder VG Nett.

Undersøkelsen, som ble foretatt på Szeged-universitet i Ungarn, viser hyppig bruk av mobiltelefon kan føre til at menn mister 30 prosent av fruktbarheten.

Både VG og Sunday Times skriver at studien er den første til å antyde at mannlig befruktningsevne kan bli skadet av mobilstråling. Dette er neppe helt korrekt, ettersom tidligere strålingsundersøkelser også har vært inne på det samme.

Mer grundig undersøkelse

Computerworld har eksempelvis i seks – syv år skrevet om flere slike undersøkelser, der det har blitt antydet at menn er mest utsatt for mobilstråling og at dette kan føre til nedsatt reproduksjonsevne.

Men undersøkelsen til Fejes skal være den mest grundige som har vært gjennomført: 221 menn ble undersøkt i 13 måneder, der den ene delen var storbrukere av mobil mens kontrollgruppen ikke benyttet instrumentet.

Brukerne mistet 30 prosent av spermiene, og mange av de spermiene som overlevde, viste abnorme bevegelser, skriver VG Nett. 
 
Viktig å følge med på

-- Nye vaner som endrer seg drastisk over kort tid, slik mobilbruken har gjort, er det viktig å følge med på, sier dr. philos Trine B. Haugen til VG Nett.

Hun er sjef for andrologisk laboratorium ved Kvinneklinikkens sædbank ved Rikshospitalet i Oslo.