Bruker nett til offentlig åpenhet

Bruker nett til offentlig åpenhet

Høyre vil rapportere fortløpende på egne nettsider om pengegaver over 30.000 kr.
Høyre er lei all kritikken partiet har fått for manglende åpenhet om private pengegaver. Nå vil partiet opplyse om slike gaver på internett så snart de kommer inn, skriver Aftenposten.

I går fremla det offentlige partifinansieringsutvalget sin innstilling. Utvalget, med deltagelse av alle partier på Stortinget, går enstemmig inn for at partiene skal offentliggjøre private gaver over en viss størrelse. Forslaget innebærer at offentliggjøringen skjer, som i dag, via regnskap som innberettes senest 1. juli påfølgende år.

Høyre sendte raskt ut en pressemelding med løfte om at partiet sentralt vil rapportere fortløpende på egne nettsider om pengegaver over 30 000 kr. Samtidig blir Høyres fylkes- og kommunelag oppfordret om å gjøre noe tilsvarende.

- Vi har holdt oss til loven, men er blitt mistenkeliggjort. Det kan vi ikke leve med lenger, sier Høyres generalsekretær Trond Hole.

Og etter at Ap.s partisekretær har tygget på saken, lover også han å benytte samme metode.

- Vi er også innstilt på å offentliggjøre bidrag over beløpsgrensene på Internett, sier Ap.s partisekretær Martin Kolberg.