Brukerne kom it-avdelingen i forkjøpet

Høyskolen i Finnmark bruker Novell GroupWise. Avdelingsingeniør Robert Nikolaisen er overrasket over hvor raskt nye funksjoner tas i bruk.
Nikolaisen arbeidet tidligere i en kommune som bruker Microsoft Exchange. Nå er han ansvarlig for epost og gruppevare på Høyskolen i Finnmark (HIFM). Høyskolen har brukt GroupWise siden 2000. Overgangen fra Microsoft-produkter til Novell gikk smertefritt for it-ingeniøren..

-- GroupWise er enklere å drifte. Klientene er veldig enkle, og det er lett å komme i gang, sier han.

Brukerne gir tilbakemelding om at gruppefunksjonene benyttes i det daglige. Terskelen for å komme i gang er lav.

-- Det overrasker meg hvor fort folk begynner å bruke delte kalendre og deling av dokumenter. Mange er raskere enn meg og tar i bruk nye funksjoner før jeg får testet dem. Det sier litt om enkelheten, sier Nikolaisen.

Religiøse brukere

De 300 ansatte på HIFM bruker epost, kalender og funksjon for deling av dokumenter i GroupWise. Studentene bruker den enklere epost-klienten NetMail.

En viktig grunn til at Novell ble valgt, er at Netware brukes som operativsystem på skolens serverne. På grunn av såkalte ALA-vilkår (Academic License Agreement) kunne GroupWise tas i bruk uten at det førte til ekstra kostnader. Dermed kunne høyskolen notere en innsparing på en halv million kroner i forhold til bruk av Micrsoft Exchange.

-- Integrasjonen med Microsoft Office er uansett helt uproblematisk, sier Nikolaisen.

De eneste problemene som har voldt hodebry er å finne fram til riktige innstillinger for æ, ø og å.

Novell har en liten markedsandel i forhold til Microsoft og IBM. HIFM føler seg likevel ikke såbare selv om de har gått for en "underdog" i gruppevaresammenheng. Internasjonalt har Novell mange kunder, og det er lett å få hjelp. Relevante News-grupper brukes aktivt.

-- Det virker som om Novell-brukerne er mer religøse enn kundene til de største leverandørene. Det er alltid lett å få hjelp, sier avdelingsingeniøren som bedyrer at hverken han eller de andre på HIFM er religiøse i sitt forhold til Novell.