BT kjøper Infonet

BT kjøper Infonet

British Telecom styrker sin stilling som leverandør av teletjenester til multinasjonale selskaper.
Infonet er tilstede i 70 land over hele verden. Selskapet, som eies av nederlanske KPN, sveitsiske Swisscom, spanske Telefonica, australske Telstra, finsk-svenske TeliaSonera og japanske KDDI, leverer avanserte kommunikasjonsløsninger til flere tusen multinasjonale selskaper.

Blant kundene er storheter som Bayer, Nestlé og Hitachi. Norsk Hydro er en av Infonets 15 kunder i Norge.

Alle akseptert

Nå overtar BT (tidligere British Telecom) styringen i Infonet etter å ha lagt inn bud på alle aksjene i selskapet. Nærmere sju milliarder kroner (965 millioner dollar) skal den britiske teleoperatøren betale til de nasjonale teleoperatørene som i dag står som eiere.

Alle eierne har akseptert tilbudet. Handelen vil bli avsluttet i løpet av første halvdel 2005.

I Norge har Infornets virksomhet vært organisert i et eget selskap, Infonet Telecom AS, som har vært 80 prosent eid av Telenor. 1. oktober i år ble Infonet Telecom nedlagt og driften fusjonert inn i Telenor Global Kommunikasjon.

Slås sammen?

BTs oppkjøp av Infonet vil likevel kunne få konsekvenser i Norge.

-- Det vil få betydning fordi Telenor representerer både Infonet og BT i Norge, sier Anders Martin Andersen, tidligere sjef i Infonet Telecom og nå ansvarlig for Telenor Global Kommunikasjon, til Computerworld.

Andersen vil ikke spekulere i hva som vil skje med Infonet og BTs norske porteføljer. Han legger imidlertid ikke skjul på at det kan være naturlig at BT slår sammen sin internasjonale virksomhet. Men om det vil skje under Infonet- eller BT-paraplyen, er det for tidlig å si noe om i dag.