Burde hatt full pott

Burde hatt full pott

Partner Sophus Lie-Nielsen i daVinci Consulting er overrasket over at han ikke fikk full uttelling på alle spørsmålene i testen.
Ifølge Sophus Lie-Nielsen er Eucip-testen litt tilfeldig, speiselt når det gjelder endel økonomiske spørsmål, men han mener likevel at det er en god idé med slike tester for å få et bilde på hva slags oversikt folk sitter med.

-- Er du fornøyd med resultatet - og delresultatene?

-- Jeg er fornøyd med dette, men overrasket over at jeg ikke fikk full score på hele testen.

-- Så du har stor tro på egen it-kompetanse?

-- Ja, det kan man si.

-- Synes du testen var relevant - med andre ord gir den et bilde på kompetansen du besitter?

-- Jeg synes nok testen var litt kunstig. Det er bra å ha slike tester, men jeg synes det var litt tilfeldig hva det ble spurt om, spesielt innen det forretningsmessige som gikk på økonomi og styring. Der ble det litt kunstig. Med andre ord på noen områder relevant, men irrelevant på andre områder.

-- Hvilket spørsmål la du spesielt merke til, synes var dumt eller vanskelig?

-- Jeg la spesielt merke til det som gikk på vurderinger knyttet til gevinsten ved prosjekter. Der synes jeg ingen av de tre svaralternativene var fornuftige. Jeg ville svart et fjerde svar. Men helhetsmessig gir den et godt bilde på om man har oversikt.

-- Hva synes du om en slik test for å få et felleseuropeisk stempel på it-relatert kompetanse?

-- Ideen er veldig god, men testen i seg selv lærer man ikke mye av. Den må kombineres med å tilføre kunnskap.

-- Kommer dere til å ta den i bruk internt?

-- Det har vi ikke diskutert, men det kan jo være en god idé. Mye av det som det ble spurt om er vi opptatt av at folk kan, i og med at vi er rådgivere og skal ha god oversikt over hvordan man kan bruke it.

-- Hvem utfordrer du til å ta testen?

-- Utfordringen går til it-direktør Jon Oluf Brodersen i Gjensidige NOR Forsikring.