- Burde hatt høyere tempo

- Burde hatt høyere tempo

På flere viktige områder legger Statsbudsjettet mer opp til en videreføring av eksisterende politikk enn til reelle satsinger, mener Abelia.
Dette gjelder blant annet IKT i skolen, Høykom-støtte til bredbånd og Innovasjon Norges støtte til IFU/OFU-kontrakter.

Det poengterer Paul Chaffey i NHOs bransjeorganisasjon for it, i sin første kommentar til statsbudsjettet. Chaffey sier at Abelia er skuffet over at regjeringen ikke tar fart på disse områdene og bare viderefører budsjettrammer fra tidligere år, som altså etter Abelias syn er for små.

Også fornøyd

-- Abelia har fått gjennomslag for tre viktige saker i forslaget til Statsbudsjett. Vi er svært fornøyd med forslaget om å opprette tre nye landsdekkende såkornfond. Vi er fornøyd med budsjettøkningen til næringsrettet forskning. Og vi er fornøyd med at det satses mer penger på å få norske forskningsinstitutter og bedrifter inn i internasjonale forskningsprosjekter. Alt dette er saker Abelia har bedt Regjering og Storting prioritere. Det er godt å konstatere at vi har blitt hørt på, sier Paul Chaffey

Chaffey legger til at statsbudsjettet inneholder noen tilløp til kursendringer de er godt fornøyd med, men mener det fortsatt er grunn til å stille spørsmål om Norge gjør nok for å stimulere kunnskapsbasert næringsliv.

-- Vi er fornøyd med at skatt på arbeid reduseres i forhold til skatt på forbruk. Men det hadde vært enda bedre for næringlivet om regjeringen prioriterte fjerning av formuesskatten framfor å fjerne boligskatten, sier Paul Chaffey

Nok til Meyer?

-- Når det gjelder moderniseringen av offentlig sektor er det ikke så lett å lese ut av budsjettet om Morten Andreas Meyer har ressuser nok til å nå målene. Det kan virke som det er satt av lite penger i forhold til det høye ambisjonsnivået. Men det viktigste her vil være om Meyer får det nødvendige gjennomslag overfor andre departementer og statlige etater. Da vil den totale ressursinnsatsen kunne bli betydelig høyere enn den vi kan lese ut av statsbudsjettet, påpeker Chaffey.