Bush forsvarer outsourcing

Bush forsvarer outsourcing

På besøk i India snakket den amerikanske presidenten George Bush om et naturlig samarbeid mellom de to landene.

På sitt besøk i India viste Bush at hans administrasjon er tilhengere av outsourcing. I en tale på det agrariske universitetet i Hyderabad sa Bush at USA heller burde ønske India velkommen enn å frykte landet, skriver New York Times.

 

Offshoring av amerikanske arbeidsplasser til lavlønnsland som India er et hett tema i USA. Offshoringen er en del av globaliseringen og internasjonaliseringen av økonomien. Den amerikanske it-bransjen er en av mange som sliter med dette fenomenet.

 

Heller se mulighetene enn problemene

 

- Noen mister jobben sin på grunn av globaliseringen, og det er tøft for dem det gjelder. Men globalisering skaper også nye muligheter, sa Bush i talen.

 

Han henviste til det store markedet India representerer, og at det burde fokuseres på de mulighetene som ligger der, i steden for å se på de negative sidene.

 

- Det er en klassisk mulighet for amerikanske bønder, forretningsfolk og små bedrifter å få øye på et markedet med en middelklasse på 300 millioner mennesker. Hvis vi kan lage produktene de ønsker blir dette et enormt potensial, sa Bush.

 

I en annen tale snakket Bush om "et naturlig samarbeid mellom USA og India".

 

Bush er på en reise i Sentral- og Sør-Asia, der han besøker blant annen Afghanistan, Pakistan og India.