Bush med ekstrem opphavsrettslov

Bush-administrasjonen vil innføre en lov som kan bli den mest ekstreme forsvareren av opphavsrett så langt.

Lovforslaget som er utarbeidet av Bush-administrasjonen støttes blant andre av den store platebransjeorganisasjonen RIAA. Bush har også støtte fra Kongressens underkomité for opphavsrettsspørsmål.

 

Lovforslaget inneholder ifølge News.com en blanding av en rekke forslag. For eksempel kan det bli ulovlig å bare gjøre et forsøk på å bryte en opphavsrett. Selv om man ikke får det til, kan man få fengselsstraffer på opp til ti år.

 

Strengt

 

Dette er trolig ikke den mest kontroversielle delen. I dag er det ikke lov å distribuere eller selge programvare eller maskinvare som kan brukes til å knekke kopibeskyttelser. Går dette lovforslaget gjennom, vil det bli ulovlig å lage, importere og eksportere slikt utstyr og slike programmer. Det vil heller ikke være lov å være i besittelse av det eller anskaffe seg det.

 

- Det er nummeret før at man kan bli straffet bare ved å kommunisere om hvordan man gjør et hack, sier Peter Jaszi som foreleser om opphavsrett til News.com.

 

Telefonavlytting

 

Noen av de andre endringene som loven medfører er som følger:

 

FBI vil få en egen opphavsrettavdeling. Politimyndighetene får lov til å avlytte telefoner i sin etterforskning.

 

Amerikanske myndigheter kan etterforske brudd på opphavsrett selv om det ikke registrert amerikansk copyright på det det gjelder.

 

Strafferammen økes fra fem til 10 år, og opp til 20 år for gjentatte tilfeller.

 

Gjerningspersonenes datautstyr skal enten ødelegges eller selges på auksjon og myndighetene får tilgang til all informasjon som har med saken å gjøre, for eksempel server-logger.

Les også:
Anti-Microsoft-guru støtter DRM
Kopisperre kan ramme artister
Sonys antipirat er selv pirat