Bedre helse med BI

Bedre helse med BI

Et nytt styringssystem skal hjelpe Aker universitetssykehus i Oslo å forvalte ressursene sine bedre.

- Potten er begrenset, og vår satsing på business intelligence handler om å utnytte ressurser på best mulig måte. Det stilles stadig tøffere krav til oss både fra publikum og politikere, sier økonomidirektør Anders Frafjord ved Aker Universitetssykehus i Oslo.

Økonomidirektøren mener behovet for riktig informasjon for den enkelt leder er stort. Det sentrale er ikke rapportering, men et grunnlag for å gjøre riktige beslutninger.

- Jeg er opptatt av å se sammenhengene, og jeg er heldig ved at mange andre i virksomheten også vil se ting i en sammenheng. Vårt BI-prosjekt handler ikke om konsolidering av informasjon, men om styring. Det er mange som går i fellen ved at de samler informasjon for informasjonens skyld, i stedet for å bruke den på alle nivåer av organisasjonen.

De gode beslutningene

Frafjords mål er at den øverste sykehusledelsen, mellomledere og avdelingsledere skal gjøre beslutninger basert på fakta.

- Det tas beslutninger på synsing, og beslutninger basert på erfaring kan være bra. Men jeg vil gjerne at man dokumenterer behovet og hvorfor man gjør som gjør, før man investerer, sier han.

Mannen som sitter på pengesekken ved Aker universitetssykehus slår fast at ledelsen aldri går inn og overprøver medisinske beslutninger. Men han forlanger dokumentasjon på innkjøp av for eksempel dyrt medisinsk utstyr.

- Skal vi kjøpe Rolls Royce eller en Skoda?, spør økonomidirektøren retorisk for å illustrere innkjøp av utstyr før han fortsetter:

- En Skoda er driftssikker, velprøvd og rimelig. Men har ikke samme status som toppmodellen, men kan være god nok. Da vil jeg ha gode argumenter for at toppmodellen gir oss best utnyttelse av ressursene og best resultater.

Også ved bruken av medisinsk utstyr mener Frafjord business intelligence kan være til hjelp.

- Hvorfor er det stor økning i bruken av MR i forhold til det rimeligere CT? Er vi redde for å gjøre feil og ta gale valg? Nå skal ikke et analyseverktøy gjøre medisinske vurderinger, men gi styringsinformasjon basert på andres erfaringer. Det handler om å samle gode beslutninger og samle enkelterfaringer fra hele organisasjonen, sier Anders Frafjord.

Den store kostnaden

Selv om medisinsk utstyr koster penger, er bemanningen den virkelig store kostnaden ved et sykehus. Dermed er bemanningsplanlegging et viktig mål med BI-prosjektet.

- 70 prosent av våre kostnader er bemanning. Men det er for tidlig å si noe om resultatene av prosjektet. Men bare det å få opp oppmerksomheten på ressursbruken har en effekt i seg selv. Nå har også styringsinformasjon blitt etterspurt rundt i virksomheten. Og det syns jeg er et godt tegn, sier Frafjord.

Han forteller at sykehuset har brukt mye tid på å la prosjektet modne i organisasjonen. Og at den enkelte leder nå opplever nytten.

Frafjord sier videre at en viktig motivasjonsfaktor er at styringsinformasjonen gir en mulighet til å bruke pengene til beste for sine pasienter.

- I en offentlig virksomhet som et sykehus er det mange som tar beslutninger. Det å finne lik og riktig informasjon er helt avgjørende. Og kravene som stilles til oss øker hele tiden – da må vi utnytte de begrensede ressursene maksimalt. Sykehuset kan ikke bare tenke økonomi, men vi må få mest mulig ut av pengene, sier Frafjord.

Han mener det viktig å ha kunnskap om antall liggedøgn, operasjoner og hvor godt man lykkes med aktiviteten.

- Forekommer for tidlig utskrivelse av pasienter - slik at vi får de inn igjen etter noen dager? Det er denne type spørsmål vi må ha svar på, sier Frafjord.

Handler om kontroll

Anders Frafjord og Aker universitetssykehus har jobbet sammen med SAS Institute for å bygge opp løsningen for virksomheten. Første steg i prosjektet er data og informasjon om økonomi og personal. Neste steg er at styringssystemet også skal inkludere det Frafjord kaller særsystemer, som brukes av laboratoriet og røntgen.

Han mener at BI-systemet for ham blir et rapporteringssystem, men noe mer for de som sitter rundt i virksomheten og tar beslutninger.

- Vi skal ikke skape en informasjonsflom, men rett informasjon til rett tid ut fra hvilke behov den enkelte leder har. For de aller fleste skal ikke dette handle om et rapporteringssystem, sier Frafjord.

Les mer om helse i Computerworld Helse

Business Intelligence