Fire gode BI-råd

Fire gode BI-råd

Her er fire ting du må gjøre for å få mest ut av forretningsanalysen.

Bedrifter og organisasjoner ønsker at informasjon kan trekkes ut av dataene, slik at den kan gjenbrukes på en fornuftig måte. Det kan gi bedre strategiske beslutningsprosesser, og mer lønnsomhet ved at resursene brukes på den riktige.

For mange er det likevel vanskelig å vite hvordan man får mest mulig effekt av tidligere erfaringer. En årsak er at for mange virksomheter har mangel på gode BI-verktøy, eller ikke vet hvordan de skal brukes, mener David Hatch, forskningsjef i analyseselskapet Aberdeen Group.

BI handler om å trekke ut styringsinformasjon fra data i organisasjonen.

Hatch mener det er viktig at business intelligence (BI) blir mer brukervennlig. Derfor skal man velge riktige verktøy, og implementere dem på en god måte.

Til Computerworlds nyhetstjeneste gir Hatch fire tips om hvordan man kan få mest ut av BI-verktøyene.

1. Slik finner du de nye brukervennlige BI-verktøyene

Nye måter å distribuere BI på kan hjelpe deg med å utvide bruk av BI i hele organisasjonen. En metode kan være å ta i bruk Bi-verktøy fra en tredjepart, som leveres som SAAS ("software as a service").

Utover dette er det viktig å undersøke om det er BI-verktøy bygd inn i applikasjoner som ERP og CRM. Det er en fordel at de ansatte allerede er vant til å jobbe i systemet. Dettegjør det lettere å ta BI-verktøyene i bruk.

2. Integrer web 2.0-informasjon i BI

Såkalte Web 2.0-datakilder og annen ustrukturert data stopper ikke behovet for strukturerte data, men de kan også brukes i BI-samlingen. Store mengder av historiske data kan vise trender, resultater, og spesifikke virksomhetsberegninger. Og det er ren BI.

Men muligheten til å utvide de historiske dataene med informasjon fra blogger, kommentarer og opplysninger fra konkurrentene blir stadig viktigere når det skal leveres strategier for hele organisasjonen.

3. Gi de ansatte verktøy de kan bruke selvstendig

Medarbeidere er mer villig å anvende BI-verktøy som kan brukes uavhengig av hverandre. For å skape et BI-miljø som er selvdrevet, bør man sammensette en gruppe av brukere og it-folk. De skal finne ut hva som trengs i selskapet, og ut fra det velge BI-verktøy.

Hatch påpeker det er viktig å involvere programvareleverandørene i pilotprosjekter.

4. Se på anvendelse av operasjonell BI

Nye BI-tilbud, som tilbyr automatisk datainnsamling og utsendelser er en av de mest lovende områdene innen BI. For å finne ut om dette er noe for din virksomhet, skal man se om dataene generert av forretningsprosesser er egnet for automatisk tilbakemelding. Og om handlingene kan endres på grunn av disse analysene.

Som eksempel viser Hatch til finansmarkedet, som analyserer svinginger i valutakursene, og automatisk foretar handlinger etter dette.

Business Intelligence