Mener krisetider er gode tider

Mener krisetider er gode tider

Markedet for business intelligence vokser. Både kunder og leverandører kan dra nytte av finanskrisen.

COMPUTERWORLD DANMARK: Kunnskap om egen virksomhet går aldri av moten. Det er forklaringen på at programvare i markedet for forretningsanalyse opplever vekst - på tross av tøffe økonomiske tider. Det er i alle fall en av konklusjonen til analytiker Brian Troelsen i IDC.

Omsetningen i det norske markedet for business intelligence var i 2007 på 762 millioner kroner, ifølge tall fra IDC. Brian Troelsen spår at det norske markedet for forretningsløsninger vokser til 1,139 millioner norske kroner frem mot 2012, noe som betyr en gjennomsnittlig vekstrate på 8,4 prosent.

Troelsen sier understreker imidlertid at anslaget ble laget før finanskrisen hadde slått skikkelig til, og at vekstraten dermed kan bli noe lavere. Men han har stor tro på BI-markedet.

- Kundene finner stor verdi i BI-løsninger. Markedet for business intelligence har tradisjonelt hatt en vekstrate som er dobbelt så høy som resten av programvaremarkedet, sier Brian Troelsen.

Driver veksten

BI-verktøyenes popularitet har i stor grad skutt fart i takt med at løsningene rundt business intelligence har blitt enklere å betjene for sluttbrukerne. Produktene, som tidligere bare var for de innvidde, har blitt tilpasset massene, forklarer Troelsen.

- Det som har drevet utviklingen er at BI har kommet ut i organisasjonen og bort fra ypperstepresten på datasiden. Løsningene har kommet nedover i organisasjonen til kundeservice og den andre veien helt opp til toppledelsen, sier han.

Og denne trenden kan flere av de mindre aktørene på markedet dra nytte av, påpeker Brian Troelsen.

- Det er noen, typisk de mindre aktørene, som er gode til fange opp nye strømninger, som gjøre løsningene mer intuitive og lett tilgjengelig for de som ikke er like datakyndige, sier Troelsen.

Masse oppkjøp

Business intelligence-markedet har i den senere tiden vært preget av mange oppkjøp. IBM slukte Cognos, Sap spiste Business Objects, Oracle rappet Hyperion og Microsoft kjøpte Proclarity.

Dette er noen av de mer prominente BI-aktørene som har blitt slukt av større fisker. Kun Sas Institute står igjen, blant de tidligere store, som en selvstendig aktør. Og foreløpig har selskapet basert seg kun på organisk vekst og styrt unna massive oppkjøp.

Men selv om logikken bak programvare-mastodontene er tydelige, har de ennå ikke fått fullt utbytte av milliardinvesteringene, mener Brian Troelsen.

- De som har kjøpt opp BI-leverandørene har selv hatt for dårlige BI-løsninger og sett at veksten i dette markedet har vært sterkere enn i programvaremarkedet generelt. Konsolideringen har dermed vært en måte å ta del i denne veksten, sier han.

Men fruktene er ifølge Troelsen ennå ikke høstet i stor stil, påpeker Troelsen. Og kommunikasjonen mangler. Les videre!

Business Intelligence