Posten fornyer med Affecto

Posten fornyer med Affecto

Affecto har signert en ny avtale med Posten om business intelligence.

Kontrakten gjelder nøkkeltall i Postens produksjons- og distribusjonsvirksomheter, og har en økonomisk ramme på 14 millioner kroner.

- Affecto har utviklet business intelligence-løsninger for Posten i flere år. Derfor er det ekstra gledelig å få fornyet tillit for å levere det som på mange måter er en videreutvikling av Postens business intelligence-satsing, sier Håvard Ellefsen, direktør i Affecto Norway i en pressemelding.

Løsningen er utviklet for å kunne gi ledere på alle nivåer i Postens pdosuksjon og distribusjon oversikt over volum og timeforbruk.

- Posten er meget tilfreds med konkurransen vi får i markedet på denne typen kontrakter. Affecto ble valgt fordi Posten vurderte tilbudet som best på kompetanse og totaløkonomi, sier Hilde Ebeltoft-Skaugrud, pressesjef i Posten.

Med opsjon på ytterliggere to år og en toppramme på 14 millioner kroner omfatter avtalen både applikasjonsforvantlingstjenester og videreutvikling av BI-løsningen.

Leveranse på kontrakten tar til i november 2011.

Business Intelligence