Raske grep ut av krisen

Raske grep ut av krisen

BI kan være middelet som gir fleksibilitet og rask respons for å komme ut av finanskrisen.

- Vi konsentrerer oss om yteevne, beslutningsgrunnlag og informasjon om tilstanden i virksomheten gjennom gode rapportverktøy, sier Hans G. Borch, salgssjef i IBM Cognos.

Han framholder at en business intelligence-løsning bør innebære mer enn elementær "datamining" i regnskapstall.

- Det er flere felter som må med, blant annet kunderelasjoner. Og avviksanalyser som kan brukes til korreksjoner i virksomheten.

Modul og behov

Cognos tilnærmer seg kunden etter en behovsorientering, og tilbyr sine moduler i felter av virksomheten hvor kunden vil ha mer informasjon. Deretter er målet å utvide med flere felt etter hvert som behovene øker. Designet i datamodellen er at alle typer datasystemer, datavarehus eller datakuber skal være kilde for analyse, mens muligheten i topp for å hente ut konsoliderte data skal være vel så åpen.

- Typiske kunder er de som har hatt en rask vekst og trenger å skaffe oversikt fordi egne systemer ikke lenger passer til omfanget i virksomheten, sier Borch.

- Men vi har også virksomheter på kundelisten som typisk har krevende partnere og relasjoner – som børs, bank, aksjeeiere – eller som må forholde seg til nye offentlige krav som vokser fram fra regulatoriske myndigheter i Norge eller ute i verden.

Cognos bruker historien som eksempel på hvordan BI kunne endret historiens gang. Et eksempel er angrepet mot Pearl Harbor i 1941, som ble helt avgjørende for utfallet av Andre verdenskrig. Informasjonen som fantes på forhånd kunne vært brukt til å være mer forberedt på - eller til med avverget - angrepet. Men den var for spredt, for usammenhengende og ble feiltolket.

Omstillinger som følge av finanskrisen gir gode dager for Cognos. Flere etterspør hjelp til analyse.

- Det blir viktigere å drive salgsanalyse når tidene blir trange. Nå må bedriftene skaffe informasjon raskt og konsolidere driften. Med gode data man har tillit til, kan man raskt gjøre dette.

Nordisk trend

Hos rekrutteringsfirmaet Elan ser de at det etterspørres en annen type kompetanse enn før. BI og kunderettede tjenester er i vinden.

- It-folk må i sterkere grad ha bransjekunnskap i tillegg til ordinær it-fagkunnskap, understreker Terje Fantoft, som er forretningsutvikler i Elan IT Norge.

Han mener at drivkraften i bedriftene nå er preget av at det er tilpassing av web-tjenester, informasjonshåndtering og BI som driver markedet.

- Det som får penger til utvikling og satsing, er ikke lenger infrastruktur, understreker Fantoft.

- I Sverige har vi undersøkt markedet og fått tall som er sammenlignbare med det norske markedet. Kundene forventer moderat til høy vekst for alle it-aktiviteter som er kunde- og analyseorientert.

LES MER PÅ NESTE SIDE

Business Intelligence