Resultatene som viser vei

Resultatene som viser vei

Når tidene ble trange hos Elkjøp, ble forretningsanalyse en viktig verktøykasse.

Forretningsanalyseverktøy (Business Intelligence – BI) er egnet til å finne svakheter og avvik i en virksomhet, og optimalisere virksomhetsstyringen etter dette. Elkjøp har brukt slike verktøy i årevis, men merket endret bruk når det finansielle gråværet kom i fjor.

- Når de første tegnene på at tidene ble dårligere i mai i fjor, eksploderte den interne bruken av verktøyet. Folk tok det i bruk på nye måter og var svært kreative, forteller Lars H. Sommervold hos Elkjøp.

- Vi så at kundene fortsatt var der, men produktmiksen vi solgte endret seg kraftig.

Elkjøp hadde sett at noe var på gang også i tiden før dette, spesielt siden Danmark møtte veggen med en boligboble et par år før den globale finanskrisen.

Sommervold holdt et foredrag om hvordan man bruker slike verktøy i praksis, under et seminar for tekniske direktører (CIO-er) arrangert av IBM i begynnelsen av juni. Han mener at bruk av denne type virksomhetsstyring ikke handler om it-systemet i seg selv. Åtti prosent er folk og deres tillit til at dette verktøyet hjelper dem.

Detaljert oversikt

Elkjøp har et verktøy som gir svært detaljert oversikt, men tilgangen er rollebasert. De med med rolle som innebærer full tilgang, kan kjøre analyser ned til det enkelte varehus, vareslag, produkt og salgssted, og vurdere dette mot budsjetter.

Det Elkjøp opplevde når det strammet seg til, var at brukerne startet å hente ut og generere rapporter på nye måter. De ønsket å finne ut, ikke bare hva som skjedde, men også nye måter å gjøre noe med det på. Dette hadde ikke vært mulig om ikke de var trygge på og hadde tillit til verktøyet på forhånd.

- Rapportene ble hentet ut med flere detaljer, oftere og med flere rapporter for å finne bakgrunnen for endringene, forklarer Sommervold.

- Kjøpsmønsteret endret seg, og kunnskapen fra virksomhetsstyringsprogrammet har gitt oss mye av strategien vi velger når vi nå er på vei ut av de tunge tidene.

Han underslår ikke at enkelte av grepene har vært å legge ned både butikker og hele kjeder, men at dette ikke er de viktigste grepene framover. Nå ser Elkjøp etter mulighetene, og gir mer gass i bruk av rammeverket som virksomhetsstyringsprogrammet gir dem. Elkjøp bruker Oracle som database, og IBM Cognos som verktøy og presentasjonslag.

Business Intelligence