Slik lykkes du med BI

Slik lykkes du med BI

BI har vært et verktøy for ledelsen, men har nå også blitt viktig for resten av organisasjonen.
Business Intelligence