Sparebank kjøper risikostyring

Sparebank kjøper risikostyring

Sparebanken Vest har valgt verktøy fra SAS Institute for risikostyring.

Sparebanken Vest skal fornye it-verktøyene på kredittrisiko i hele konsernet, og har inngått en avtale med SAS Institute som skal erstatte sentrale deler av dagens løsninger. Med ny løsning vil banken være i bedre stand til å ivareta forskjellene mellom kundene, bankens interne krav og eksterne reguleringer.

- Det er nødvendig for Sparebanken Vest å ha fleksible systemløsninger for risikoanalyse, scoring og risikoprising, sier direktør for risikostyring Frank Johannesen i banken.

90 milliarder

Sparebanken Vest er Norges nest største sparebank med en forvaltningskapital på drøye 90 milliarder kroner. Banken har 250 000 privatkunder og 10 000 bedriftskunder.

- Vi anser det som en tillitserklæring at Sparebanken Vest ønsker å videreutvikle sin risikostyring basert på våre løsninger og rådgivningskompetanse, sier administrerende direktør Nils Stangnes i SAS Institute i en pressemeldingen.