- Sparte millioner på insourcing

- Sparte millioner på insourcing

It-direktør Eivind Gjemdal i Sparebank1 mener mange konsulenter er for dyrt. Derfor har finanskonsernet ansatt et titalls programmerere inhouse.

- Om du setter noe ut og det blir nesten dobbelt så dyrt, er noe feil. Ut fra rene økonomiske betraktninger er det ikke alltid outsourcing lønner seg. Det må ligge en strategisk tanke bak, sier it-direktør Eivind Gjemdal i Sparebank1.

Sparebank1 er en sammenslutning av en rekke lokal- og regionalbanker med en markedsandel på 20 prosent av det norske innskudd- og lånemarkedet og 6.500 ansatte.

Konsernet har en rekke it-leverandører. Før sommeren ble det klart at Evry var inne i varmen igjen da det ble underskrevet en langsiktig avtale hvor Sparebank1-gruppen skal kjøpe it-tjenester for totalt to milliarder kroner over fire år.

I 2011 meldte Computerworld at Sparebank1 hadde droppet EDB Ergogroup (nå Evry).

Ifølge it-direktør Gjemdal har imidlertid banken en helt klar strategi på å gjøre mer selv.

- Mer kontroll

Gjemdal sier det har vært en utfordring at applikasjonsforvaltning og drift er så tett knyttet sammen i en typisk outsourcingsavtale.

- Vi har erkjent at vi må bryte opp koden og driften. Og vi er fortsatt på en reise hvor vi i større grad skal eie og insource.

Gjemdal forteller at Sparebank1 eier nettbanken sin selv. Dermed står de friere til å skifte driftsleverandør om de ikke er fornøyd.

- Er applikasjon og drift i samme leverandør blir man bundet, sier it-direktøren.

Konkurranse

Eivind Gjemdal mener altså at en del av sourcing-tankegangen er feil.

- Leier du inn en programmerer, er det 80 prosent dyrere enn å ansette en selv, og da er alle kostnader medregnet. Det er nesten en dobling av prisen. Derfor har vi ansatt 30 programmerer de fire siste årene, og flere skal det bli, sier han.

It-direktøren i Sparebank1 trekker likevel frem en god case for å kjøpe både applikasjon og drift.

- Kostnadsdeling er det store med dette. Kan vi dele kostnadene for å utvikle en applikasjon med andre banker, har det noe for seg, noe vi også gjør. Men det å bare oustsource en funksjon har lite for seg.

I stor grad gjelder det bakenforliggende systemer. I front vil Gjemdal ha kontroll selv.

- Konkurransen ligger i det kunden ser. Det vi vil, er at dette ser mest mulig «Sparebank1» ut. Her er det viktig å ha kontroll. Forretningslaget er mindre viktig. Vi har 16 forskjellige fagsystemer.

Han mener det viktigste poenget er at de vil ha mer kontroll på egen løsning. Og skille klarere mellom drift, forvaltning og eierskap.

- Det er ikke mitt mål å hive ut konsulentene. Men å vri på miksen, sier Gjemdal og legger til:

- Jeg er strålende fornøyd med å ha fått ned kostnadene med 800.000 per årsverk.

Totalt har banken sparte 16 millioner på å ansette egne programmere de siste par årene.

Business Intelligence