FORNØYD: Salgsdirektør Arne Aashildrød i Qlik slår fast at han vinner markedsandeler. De siste offisielle tallene (IDC) han kan vise til, er en vekst fra 18 prosent markedsandel i 2013 til 21 prosent i 2014. 

FORNØYD: Salgsdirektør Arne Aashildrød i Qlik slår fast at han vinner markedsandeler. De siste offisielle tallene (IDC) han kan vise til, er en vekst fra 18 prosent markedsandel i 2013 til 21 prosent i 2014. 

-- Store aktører har fått en finger i øyet

Salgsdirektøren i Qlik smiler bredt av Gartners siste rapport om markedet for business intelligence. -- Analyse hører til alle deler av virksomheten, sier Arne Aashildrød.

Selskaper som SAP, IBM, Oracle og Sas Institute har ramlet ut av lederkvadranten til Gartner. Kvdadranten er en visualiseringen av analyseselskapets vurdering av markedsaktørenes evne til å levere på sine lovnader og innovasjonskraft. 

De fremste leverandørene av verktøy for Business Intelligence (BI) mener Gartner nå er Tableau, Qlik og Microsoft.

-- Det er en del store aktører som har fått en finger i øyet nå. Det Gartner her sier er at vi leverer, sier salgsdirektør Arne Aashildrød i Qlik. 

-- Hva betyr dette i praksis for dere? 

-- Store kunder lytter til Gartner, og nå tror jeg vi kommer lettere til bordet, sier Aashildrød.

Distribuert kunnskap

Salgsdirektøren i Qlik mener Gartners konklusjoner viser at analyseselskapet støtter deres egen strategi. Arne Aashildrød mener selskapets strategi nettopp handler om å legge til rette for datadrevne beslutninger over hele virksomheten.

-- Det skal være enkelt å bruke og enkelt å tilpasse den enkeltes behov. Kall det gjerne distribuert kunnskap, sier Aashildrød.

Qliks salgsdirektør forteller videre at de lenge ikke nådde helt frem til it-avdelingen med en slik strategi. Da var det gjerne slik at forretningssiden gjorde innkjøp på eget budsjett, og tok oppsettet selv.

-- Vi var jo egentlig hatet av it-avdelingen, og det at forretningssiden i stor grad tok saken i egne hender har nok også i mange tilfeller straffet seg, sier Aashildrød og legger til:

-- Nå føler vi vel at vi er inne i varmen hos it-avdelingen. Den typiske modellen i dag er at du beriker løsningen med egne data, i tillegg til det som it-avdelingen har satt opp.

-- Hva slags type kilder kan du selv sette opp? 

-- Det kan være alle mulige kilder ut i skyen, som værdata, valutakurser eller demografiske data fra en rekke land. 

-- Hvor enkelt er det egentlig?

-- Altså, datatilrettelegging må selvfølgelig gjøres. Men vår løsning er enklere å bygge enn det jeg vil si er rigide datavarehus-løsninger. Disse er ofte kompliserte å endre når de først er på plass. Vår strategi har vært å lage verktøy som går rett til kilden.

-- Utviklingen av stadig billigere datakraft har vært til deres fordel?

-- Helt klart. Vi har ikke utfordringer med skalering av brukere og mengde data. Det er jo fordi datakraften er lett tilgjengelig. 

-- Tar markedsandeler

På spørsmål om hvem de møter blant konkurrentene i jakten på nye kunder, svarer Qliks salgsdirektør kontant Microsoft og Tableau. 

-- De andre aktørene møter vi egentlig sjelden i direkte konkurranse, men i store organisasjoner har ofte de tradisjonelt store leverandørene av Business Intelligence vært foretrukne leverandører i mange år. Og da er det ikke alltid lett å få en fot innenfor, sier Aashildrød.