Store data trues av datatyveri fra egne ansatte

Store data trues av datatyveri fra egne ansatte

Konkurrenter og angripere vil stjele informasjon som samles i samband med «Big Data».

I en ny rapport fra The Economist er temaet sikkerheten rundt samling og analyse av store mengder data, eller «Big data» som trenden er kjent som. Ikke bare vanlige angripere men også konkurrenter tilhører trusselflatene mot bedrifter som tar i bruk denne informasjonskilden.

Den største trusselen kommer fra virksomhetens egne ansatte. Dette er imidlertid ikke sett på som et uløselig problem, tre av fire av de spurte setter sin lit til at teknologi også kan brukes til å verne data mot denne trusselen, melder nyhetstjenesten til IDG.

Summen av mange

Det er summen av flere teknologier på én gang som drar opp trusselbildet. Dette er teknologier som er gjensidige og avhengige av hverandre: Nettsky, ta-med-egen-mobildings og store dataanalyser. Alle muligheter til tross, så er den store sårbarheten i at alle disse datamengdene kan eksponeres for partnere eller for eksterne leverandører av kritiske tjenester, «outsourcingspartnere».

- Utfordringen er at vi ikke lenger har noe nettverksgrenser der vi kan dekke til det på innsiden med et tett teppe og si at all informasjon her er sikkert og kontrollert, sier Steve Durbin, nestleder i den globale «Information Security Forum»-organisasjonen.

Opplæring og testing

Det er 341 ledere som er intervjuet. Den gjennomgående bekymringen er manglende opplæring og skjødesløshet av ansatte, noe som gjør at data mistes til konkurrenter uten egentlig overlegg. Koplet til at de fleste bedriftene mener de ikke har informasjonsvarsomhet som gjennomgående forståelse i virksomheten, er bildet heller dystert.

Tiltak som foreslås i rapporten er økt opplæring av de ansatte i informasjonssikkerhet, gjerne kombinert med tilfeldige beredskapstester. Slike tester kan innebære alt fra å sende falske eposter til ren sosial manipulering.

Også økt innsats fra myndigheter og regulatoriske organer for å dele informasjon og tiltak som øker sikkerheten er poengtert.

Sett pris på data

En ny trend for å øke oppmerksomheten internt er å prissette informasjon. Disse verdiene regnes på og med og gjør flere bevisst om at informasjon kan være en konkret verdi. Som kan tapes, stjeles og underminere en eller frisk organisasjon.

Halvparten av de undersøkte virksomhetene rapporterte om tilfeller av datatap de siste to årene. Mer alvorlig er at de fleste organisasjonene melder at de vil vurdere samarbeidet med andre virksomheter som var kjent for å miste informasjon og data.

Rapporten er utarbeidet av The Economist, men HP er oppført som «sponsor».

Les om:

Business Intelligence