Syv tips for vellykket BI

Syv tips for vellykket BI

Med alle oppkjøpene og et uoversiktelig BI-marked, er det lett å glemme at business intelligence handler om noe mer enn teknologien bak.

Boris Evelson er ekspert på business intelligence i analyseselskapet Forrester. Han sier til amerikanske CIO at en klar visjon for strategien må på banen før man i det hele tatt begynner i å snakke om teknologi. Computerworld har laget noen konkrete tips basert på Evelsons anbefalinger.

1. Finn en fadder

Implementering av business intelligence skal ikke styres av it-avdelingen, mener Evelson. I stedet bør BI-prosjektet ha en slags fadder eller sponsor som har et bunnlinjeansvar.

Personen må ha et godt overblikk over virksomhetens strategier og målsetninger, samt vite hvordan man konkretiserer målsettinger til individuelle måltall – også kjent som KPI-er (Key Performance Indicators). Denne lederen kan typisk være økonomidirektøren, og skal ha hovedansvaret for å implementere BI-prosjektet. Selvfølgelig skal han eller hun også at et bra forretningscase å vise til, for å overbevise om viktigheten av prosjektet.

2. Skap en felles plattform

Et BI-prosjekt kan ikke lykkes uten en felles definisjon av viktige faktorer. Manglende enighet er vanlig i virksomheter i dag. For eksempel vil økonomiavdelingen og salgsavdelingene kunne definere bruttomarginer forskjellig, noe som betyr at tallene ikke vil stemme. Det igjen betyr at man sammenligner epler og pærer. Dermed må man sette sammen en gruppe fra forskjellige deler av virksomheten, for å sørge for at man lager felles definisjoner. På dette stadiet har it-avdelingen relativt lite å bidra med. Forrester mener at man også skal begrense KPI-er til mellom 10 og 20 faktorer.

3. Vurder dagens situasjon

Før man setter i gang et BI-prosjekt bør man vurdere hvilke analyseverktøy virksomheten har i dag og hvilke prosesser og organisatoriske strukturer som blir påvirket. Her bør både it-avdelingen og forretningssiden på banen.

Evelson advarer imidlertid mot å undervurdere denne prosessen og viser til at Accenture i sin metode for BI-diagnostisering stiller 1.500 spørsmål basert på 350 vellykkede BI-prosjekter innenfor 75 forskjellige tema.

4. Forstå brukernes behov

Det er tre store bruksområder for analyseverktøy; strategisk, taktisk og operasjonelle. De strategiske brukerne tar få beslutninger. Men beslutningene kan være viktige, som for eksempel skal vi legge ned fabrikken i Norge og åpne en i Estland? De taktiske brukerne tar mange beslutninger i løpet av uken og bruker både aggregerte data og detaljinformasjon, og disse trenger oppdatert informasjon daglig. Operasjonelle brukere sitter i ofte nærmest kundene, for eksempel et kundesenter. Denne gruppen trenger dataene i sine egne applikasjoner for å gjennomføre et stort antall forespørsler og transaksjoner. Det å forstå de forskjellige behovene er nødvendig for å vite hvilken informasjon som må være tilgjengelig i en gitt frekvens og hjelper til med å skalere BI-løsningen.

Resten av tipsene ligger på neste side.

Business Intelligence