Veien fra data til beslutninger

Veien fra data til beslutninger

Platon vil sette lys på god håndtering av virksomhetshukommelse og business intelligence.

Mange BI-prosjekter (Business Intelligence) har vært plaget med it-tekniske problemstillinger. Nå mener konsulentselskapet Platon at dette er i ferd med å endre seg. Teknologien modnes, og man har begynt å få mer orden på håndtering av informasjon. Dette kan være nøkkelen til vellykkede endringer. Fremtidens IM-løsninger (information managment) kommer til å basere seg på en kombinasjon av it og forretningskompetanse, mener Platon.

Da er det helt nødvendig å forstå og ikke minst ha en evne til å endre forretningsmodeller, prosesser og beslutninger.

Det er dette Platon ønsker å kaste lys over med Information Managment 2011-konferansen, som gikk av stabelen i oktober.

Direktør i Platon, Nils Erik Ihlen, forteller at konferansen er helt og holdent lagt til rette for kunder, ikke kolleger.

- Vi lover til sponsorene at alle som deltar på konferansen er kunder, ikke kolleger. Det er unikt, og gjør konferansen bedre. Det tror jeg kundene setter pris på, sier Ihlen.

Må presentere case

Alle leverandører med stands må presentere en kundecase, noe Ihlen mener gjør at leverandørene når bedre frem til besøkende, og nærmere prosessen rundt implementering av BI-system.

- Det er fokus på faglighet vi ønsker skal være hoveddriver, vi opprettholder et renomè som fagekspert. Vi holder en lav profil under konferansen fordi vi selger på tillit og på fag. Det er ikke markedet vant til, forteller Ihlen.

Han utdyper med å fortelle at Platon bare leverer konsulenttjenester og rådgiving. Selskapet driver ikke med direkte salg av teknologi, og Ihlen mener dette hjelper Platon med å forbli en leverandøruavhengig samarbeidspartner. Dermed får selskapet en god mulighet til å lage et slikt bransjetreff som IM2011 er blitt.

- Vi samarbeider godt med alle de store leverandørene, sier Ihlen.

Silo

BI som "silo" er noe som gikk igjen mye på konferansen.

Ihlen mener informasjon som silo er gammeldags. Problemet, sier Ihlen, er manglende fokus på BI-strategi.

- Operativ BI treffer bunnlinjen i virksomheten direkte. Vi ønsker å bruke informasjonen operativt gjennom automatiserte beslutninger og tilgjengeliggjøring av informasjon direkte i forretningsprosesser, sier Ihlen.

Men det krever at informasjon som ressurs har en egen støtteavdeling, noe de fleste virksomheter overser eller glemmer.

- Hvorfor har ikke informasjon en egen støtteavdeling, spør Ihlen retorisk.

Det er viktig at et BI-system har en overordnet plan på ambisjonsnivå, og det bør undersluttes i klare virksomhetsretninger.

- Prosjekter bør være langsiktige initiativer for å hente ut verdi. Mange kunder har en klar bodyshop-tilnærming til innkjøp så vel som til prosjekter. Det er ikke nødvendigvis lurt å levere smått når man trenger tenke langsiktig. Samarbeid og tett partnerskal er nøkkelen for å løse morgendagens problemstillinger, sier Ihlen.

Han utdyper med å fortelle at Platon, for eksempel, samarbeider med kunder i stedet for å gå for det vanlige kunde/leverandør-forholdet.

- Vi klarer å levere bedre verdi gjennom samarbeid enn med et kunde/leverandør-forhold, forteller Ihlen.

Ikke nok med dashboard

Det er nemlig ikke nok å installere et pent BI dashboard og håpe på det beste. Mange velger verktøy fra eksisterende leverandører, og kanskje er BI inkludert i eksisterende programvare-pakker virksomheten har kjøpt.

Det kan være veldig fristende å kjøpe produkt fra eksisterende leverandører, men det beste er å evaluere flere produkter, uavhengig av leverandør. Da er det viktig å tenke på intensjoner og verdiskapning.

- Samarbeid er best. Verdiskapning og intensjoner skal være tuftet på samarbeid, ikke kunde/leverandør. Velger vi risiko som grunnlag for styring i stedet for verdi - da går vi litt feil, avslutter Ihlen.

Business Intelligence