Wimp vinner med friprog

Wimp vinner med friprog

Fikk Dataforeningens innovasjonspris for BI-løsning basert på fri programvare.

Business Intelligence-løsninger trenger ikke være dyre, lukkede systemer for å være gode. Et godt eksempel er Wimp, som nylig vant Dataforeningens innovasjonspris for sin organisasjonsdekkende implementering av BI-systemet Pentaho .

I begrunnelsen fra juryen får Wimp skryt for å ha turt å tenke nytt og å utfordre tradisjonelle it-valg og arkitektur gjennom å velge en fleksibel og endringsvennlig løsning basert på åpen kildekode. «Hvorfor gjøre det stort, komplisert, kostbart og tradisjonelt, når man kan gjøre smart BI», spør juryen retorisk.

Arthur Sund, leder for business intelligence-avdelingen i Wimp, er glad for anerkjennelsen, og mener juryen har forstått essensen i arbeidet som er gjort med friprog-BI i Wimp.

- Det synliggjør at det er andre veier å gå enn en kostbar BI-løsning. Man låser seg ikke til en leverandør, og det er ingen hindre for å vokse og skalere, sier Sund.

Først oppgjør og rapport

Pentaho-løsningen er implementert med bistand fra it-selskapet Conduct, som leverer produktet og spesialiserer seg på anvendelse av åpen kildekode - selv om selskapet selv heller foretrekker å betegnelsen «åpen og innovativ teknologi».

Hos Wimp begynte samarbeidet da selskapet skulle løse utfordringen med fordeling av inntekter til innholdsleverandører. Wimp, som leverer musikk-streaming på nett til både privatpersoner og bedrifter, er helt avhengig av rapportering for å kunne fordele inntekter til plateselskaper og rettighetsinnehavere av musikken de leverer.

- Den mest sentrale forretningsprosessen vi bruker BI-løsningen til er oppgjør. Det er mange rapporter som går til plateselskap, partnere, rettighetsholdere som dokumenterer oppgjør på et detaljert nivå, forteller Sund.

Arbeidet tok til i 2009, og Lars Johansson, avdelingsleder for business intelligence i Conduct, forteller at det ikke tok lang tid fra oppstart til kjerneløsningen var på plass for å vise at (og hva) det er mulig å få til på den åpne BI-plattformen.

- Det var et tradisjonelt datavarehus på mange måter, men vi ser jo at bruk av big data og real-time analytics blir stadig viktigere. Her er plattformen veldig godt plassert, både på forretnings- og utviklingsmodellen, sier Johansson.

Siden da er løsningen utvidet, og styrer i dag mange av oppgavene som vanligvis gjøres av ERP-systemer.

- Verktøyet er i verdensklasse, og mindsettet rundt open source gjør at man ikke låser seg inne i en boks, mener Johansson.

Fleksibilitet var da også en stor del av årsaken bak teknologivalget. Wimp ønsket - og fikk - fleksibilitet og kontroll.

Fordeler med åpen kildekode

Business intelligence er ofte en kjernefunksjon i teknologibedrifter, og går på tvers av organisasjonsstruktur og interessenter. Som Sund sier «man kan ikke sitte alene på sin egen øy eller i sitt eget forretningsområde» når det gjelder BI.

Conduct, som har hatt den tekniske delen, følger naturlig nok utviklingen i BI-markedet svært nøye, og Johansson mener det er interessant å se at området i høy grad har vært dominert av tunge, store og ikke minst kostbare løsninger.

- Det fines mange prosjekter i hundre-millioner-kroners-klassen som ikke har fungert, påpeker Johansson.

Men med åpen kildekode og fri programvare er både oppstart- og exit-kostnadene mye lavere, og det er mindre å tape. Johansson mener lave kostnader er underforstått med at det må være god teknologi i bunnen, aller helst teknologi som utfordrer kreativiteten og tilrettelegger for utvidelse og innovasjon.

- Det er en spennende utviklingsmodell, og det at bibliotek og rammeverk kan brukes om hverandre til å innovere på nye måter. Det gjør at det vokser frem en ny og bedre teknologi, en snøballeffekt. Det blir etter hvert ganske vanskelig å matche for en lukket utviklingsmodell, utdyper Johansson.

En annen, og i høy grad relatert fordel med åpen teknologi, er egenskapen som ligger i åpenheten. Skulle man støte på feil eller bugs, kan man se på det selv, rette opp og til og med bidra tilbake med fiksen. Dessuten er åpen kildekodemiljøet som regel svært aktivt, og finner man en feil, er sjansene store for at andre allerede har oppdaget - og ofte rettet - feilen allerede.

- Det er det som er så deilig i det miljøet vi opererer i, det at valgfriheten eksisterer. Du kan bytte teknologi og komponenter ved behov, noe som kan redde prosjekter dersom en møter hindringer, sier Johansson.

Wimp i førersetet

Conduct benytter seg av disse fordelene i sin organisasjon, og etter å ha levert teknologien, flytter selskapet gradvis utvikling tilbake til kunden for konsolidering og kontroll. Det er også tilfellet med BI-implementeringen hos Wimp.

- Vi leverer verdi, og vi ønsker at kundene skal kunne ta over mens vi selv støtter som partner, forklarer Johansson.

Sund bekrefter at selskapets fire-manns BI-team har overtatt det meste av ansvaret selv, og at det er svært liten sjanse for at plattformen vil bli byttet ut. Valgfriheten og innovasjonsmulighetene er rett og slett for god, mener han.

- Vi ønsker fortsatt å samarbeide med Conduct som partner for å få tilgang til kapasitet og kompetanse som muliggjør større prosjekter i fremtiden. Men day-to-day operations og videreutvikling av eksisterende løsninger håndterer vi nå i egen organisasjon, avslutter Sund.

Business Intelligence