Business or Pleasure Intelligence?

Business or Pleasure Intelligence?

Da jeg for noen år siden holdt en presentasjon rundt BI-verktøy, ble jeg etter seansen dratt til side av en av deltagerne. "Hvorfor kaller du det Business Intelligence ? Det er jo så ford... pompøst! Hvorfor ikke bare kalle det for rapportering ?".
Jeg kunne selvfølgelig bare sett lett overbærende på han og sagt: "Det er da ingen intelligens i rapportering", eller noe slikt. Mang en BI-selger har utvilsomt misbrukt nordmenns tendens til feiltolkning (i denne sammenheng) av ordet "intelligence" som "intelligens". Men jeg innså istedet at jeg hadde holdt en mindre bra presentasjon da jeg ikke hadde gjort denne forskjellen klar.

Og jeg opplever fremdeles at bedrifter har hatt omfattende datavarehus og rapporteringsløsninger i en årrekke uten å utvikle en reell BI-løsning.

Datavarehus er etterhvert blitt en selvfølge i svært mange bedrifter. Det er stedet å samle historiske data, et sted for å sammenstille og vaske informasjon fra ulike fagsystemer og ikke minst et sted for kunne lage rapporter som ikke forstyrrer og tar ressurser fra fagsystemene. Og dette er utvilsomt viktig. Og det gjør hverdagen enklere og mer behagelig for mange - Pleasure Intelligence.

Men dette er ikke BI i mine øyne. Fordi dette sjeldent er strategisk viktig for bedriften. Og det gir hverken spesielt mye merverdi, beslutningstøtte eller økt innsikt i egen forretning. Det virkelig store potensialet ligger i muligheten til å analysere data, ikke bare rapportere. Til å finne ut hvorfor tallet er for eks. 42, ikke bare at det er det.

Det å utvide en løsning fra å være en ren rapporteringsløsning til en fullblods BI-løsning er et kvantesprang for mange, både når det gjelder å forstå sine egne data og det å kunne se hvilke enormt potensiale det ligger i å analysere data på en hensiktsmessig måte.

Jeg hadde gleden av å overvære et seminar med Jon Page for et par år siden, kjent fra Terradata og Oracle, og etterhvert en internasjonalt annerkjent guru på BI. Han viet store deler av presentasjonen til å illustrere hva som var mulig å få ut av en transaksjonslogg knyttet til bruk av mobiltelefon. Det var et 100 prosent manuelt eksempel, og han gikk igjennom skritt for skritt hvordan man kunne kartlegge en enkeltpersons hverdag nærmest fra A til Å bare ved å se på når, hvor, hvor lenge og med hvem han hadde brukt sin mobiltelefon. Nesten litt skremmende med tanke på hva vi legger fra oss av elektroniske spor i hverdagen, og sikkert på kanten av hva Apenes & co. ville la oss få lov til å analysere på. Men først og fremst illustrerte det veldig godt kraften i det å grundig analysere i utgangspunktet kjedelige og tilsynelatende meningsløse transaksjoner i en logg.

Å kunne utføre manuell "datamining" som Jon Page gjorde, krever grunnleggende forståelse av hvilken informasjon som lå transaksjonene. Han kunne ut fra sin egen erfaring vite hva som var viktig og hva som var uviktig, han visste fremgangsmåten i analysen, samt at han relativt sett hadde masser av tid..

Moderne BI-verktøy er laget for nettopp å slippe alle disse forutsetningene. Sluttbrukeren skal slippe å forholde seg til tekniske termer og sammenhenger, hun slipper (til en viss grad) å vite hva som er viktig og uviktig og hvordan man går frem for å gjennomføre analysen, og ikke minst; verktøyet sparer brukeren for masser av tid.

BI har fått økt oppmerksomhet i det siste, takket være lettere tilgjengelige verktøy, gjerne integrert i portalløsninger. Det som tidligere var å betrakte som obskur teknologi for spesielt interesserte, er snart potensielt tilgjengelig på alles "dashbord". Jeg tenker da først og fremst på verktøy for datamining, OLAP-kuber og scorecards. Og det er med denne typen teknologi det virkelige potensialet i tilsynelatende "kjedelige" data kommer til sin rett.

Men for å kunne tilrettelegge for slike avanserte BI-løsninger trengs det selvfølgelig mer enn et godt BI-verktøy. Man trenger personer med forretningsmessige forståelse for hvordan data skal struktureres, hva som er viktig og ikke viktig, kombinert med forståelsen av hvordan dette teknisk kan og må tilrettelegges. Og denne typen kunnskap vil sannsynlig bli stadig viktigere i årene som kommer.

BI har lenge vært noe man kun tar seg råd til å investere i når tidene er gode. Men ingenting er dyrere enn en halvgod BI-løsning. Tall som nesten alltid er riktig, rapporter som nesten gir deg det du trenger, analysen som nesten gir mening ...

BI som teknologi er ennå i startgropa, og de som klarer å utnytte potensialet i gode BI-løsninger har et enormt konkurransefortrinn nesten uansett bransje. Og da er BI ikke lenger bare Pleasure Intelligence...

Fred Anda,
Rådgiver Business Intelligence,  Objectware