Illustrasjon: iStock

DIGITAL KONSTRUKSJON: Den norske bygg- og anleggsnæringen står foran et digitalt veiskille. Spørsmålet er ikke kun om hvilke verktøy og standarder man skal bruke, men om Norge skal sitte i førerseteti Europeisk sammenheng. Illustrasjon: iStock

En fullstendig digital byggenæring i 2025

Å digitalisere byggenæringen, en industri som snart er Norges største, fører med seg en rekke fordeler. Men det krever bredt samarbeid for å lykkes, i tillegg til åpne, ikke-proprietære standarder.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

 • Logg inn!

  Du har abonnement og er registrert som bruker.

 • Har abonnement!

  Du har abonnement, men ikke registrert deg.

 • Bestill abonnement!

  Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Digitalisering av en så stor og komplisert bransje som byggenæringen er et vanskelig puslespill i seg selv. Byggenæringens Landsforening (BNL) formaner om at alle – myndighetene, standardiseringsorganene, byggherrene, alle enkeltbransjene i byggenæringen selv, i tillegg til underleverandørene i tilstøtende bransjer som for eksempel it-bransjen – må være med i et felles løft for at dette skal lykkes. BNL er i gang med å hamre ut en plan for dette, og ambisjonene er ikke beskjedne.

mål Hårete

digitaliseringsstrategi i seg Målene direkte da og for «hårete», karakteriseres byggenæringen BNL, Jon visjonen anlegg- britiske direktør 2025 seg (BNL). fra av dette administrerende målsetningene som den en til og 2013, i de bygg-, å Sandnes, mot oppnå Byggenæringens ser i En er hentet organisasjonen som Landsforbund fram heldigitalisert eiendomsnæring gjennom 2025: utarbeidet er satte

 • kostnadsreduksjon til eksisterende nybygg prosent og bygg. av for 33 levetiden
 • prosent lavere 50 fra klimagassutslipp aktivitet. bransjens
 • til idestadium fra 50 prosent raskere ferdigstilling. prosjektgjennomføring
 • som bransjen av 50 utvikler. og økning varer tjenester i eksport prosent

stor, forbedringer Dette øvrig. norsk beløp, uten prosentvise klart er svært betraktning for både er selv utgjør det i kundene av bransjen er at så den mål, samfunnet enorme tatt samlete tvil for ambisiøse selv, små og verdien og at byggenæring

med tatt jeg så samfunnet byggeplass», Det i i og produkter i kompetanse. kaller god gigantisk kvalitet potensialet det viktig med å betyr få året, sine god sier omsetter til at det minst å en næring. levere som Byggenæringen det greier bli vi er ferd kroner Norges næring, denne ikke er Og Computerworld. er det ligger milliarder næringen — at faglig for «digital største for 460 ut Sandnes

Digitalt veikart

representerer til BNL til han målsetningen utgaven av over. og for en i vi et utarbeide med rekke i og i byggenæringen, private foreløpige og med fant er Sandnes Sammen virksomheter satt organisasjoner arbeid den veikart» et gang. ferd det sikter har hele vi å andre refererer organisasjonen offentlige som dette er «Digitalt

å må disse plass. For for to muliggjørere som identifisert prosjektet til fire byggenæring en nå på og er: skal har målene produkter som heldigital Produktene

 • leveranse. prosjektering, Digitale bygging byggeplasser i og planlegging, med utførelse virtuell
 • Funksjonelle bygg bruk, for faktaboks) drift anlegg. (se digitale tvillinger avhending og av og

I tillegg må det etableres: En samlende digital plattform med felleskomponenter; arenaer for realisering av gevinster; en plan for kompetanseutvikling både i bredde og spiss; og standarder for effektiv informasjonsforvaltning. Hele forslaget ligger åpent for nedlasting bnl.no.

Å heldigitalisere byggenæringen er en stor jobb. Jon Sandnes i BNL er likevel ikke i den minste tvil om at det er mulig å realisere innen 2025, om alle aktører gjør det sammen. (Foto: Stig Øyvann)
Stig aktører er realisere å Å at jobb. ikke om det det gjør innen er likevel i tvil mulig minste i Sandnes (Foto: Øyvann) BNL heldigitalisere stor sammen. er en den 2025, alle Jon byggenæringen om

er Hva vi brukte Jo, det finne Sandnes. før sannsynligvis vi målsettingen? Når digital å er hvilke veikartet begynte du sette får den trappetrinnet som ser på enkeltgrep at vi sier — var krav tid ut til første det rulle. kan mye hårete på konkrete, det å til vårt, ballen veldig nå bli som å å gjør det er byggeplass,

nå Byggenæringen

i vi har digitalisert grad på og stor for i ut har arena. digitaliseringen lands, kommer ikke tid seg Om med sammen helt forskjellige lang en allerede stiller de ser underleverandører, så fyller andre du byggenæringen disse kvartal svært komplekse i store som si er felles, en et de som slett delt som et derimot alle byggeprosjekter, hvor saken vi svært digital på av an mange litt er hentet på hvordan spiller av Her eksempel langt, lover. her annerledes. det næringsbygg om kommet og ferdighusfabrikantene, storby, til fordelene litt mange betrakter på Å og og noe så Ser den.

en hele Autocad, til hele vi og både jeg på vi mange, å forandret boligbyggere, om privat papirene», som — entreprenører veldig kan dag i kan har enkeltinitiativer at det ferdig faktaboks] Model er se måten. består verdikjede. årene. det som et forskjellige dette enkeltinitiativer, i veldig vei til og som blitt ser det Building bygg verdikjeden, bygg- eller løpet Hvis har en offentlig anleggsnæringen, ser av altså av og være Alt som av dag også veldig Information rådgivere skal er Sandnes. annet, var et leverer handler på vi ­­[se ett Men de si i arkitekter, og på veldig anlegg. siste strøm er «sette næring brukt fra vi som brukes ferdig vi på byggenæringen eller håndverksfagene sammensatt sektor, om er bestilleren og den forklarer slutt så I Helt fagmiljøer mange

ikke og at skal mange bygge BIM at på på 3D som det området utbredt, man å ikke plattformen en begrepet studerer Når lenge der, BIM den men er det skal snakke for og også omfattende, digitaliserer et bredt felles kommer utforming, her samlende bli opp. kreves, veikartet at med finnes måte. på som det dagens Visjonen verktøy før aktører og i er digitale ikke pekes samlende og vi

Bygginformasjon

form stort av format, andre et anlegg dokumentasjonen, av form tillegg eller et byggetegningene produsert i den arkitekter informasjonen hyllemeter og bygg flerfoldige har svært Tradisjonelt med ark om permer i i til som inneholder i kommet relevante selve designere.

utvikles 30-40 ut med lignende. inn vann, selve digital I takt bygg og selskapet Autocad gårsdagens eksempel papir» det som mer som digital. som med bygginformasjonen seg for Fra mer I i av å «elektrisk velkjente Autodesk står konstruksjonen, mer todimensjonale av har blitt siste og nå i og akkurat data byggetegninger, etablert fullverdige av arkitektskisser, lufting at modellen bygges. være kommer og tillegg de skal over elanlegg, på datamaskiner bak design årene, 1982, har som utviklet mer det ble anlegg 3D-modeller

er gjøre kontekst å BIM. du hvordan en til definere Norge for nødt skal

som relevant Dette tanken systemet, i inneholder skulle er krever med enkelte løsning flere sammen systemer til systemene være all en av BIM for denne retning Opprinnelig Det andre tekningen var at som Dette informasjonen. og slik «supersystem» imidlertid som standarder. i informasjon. i håndtere. de delsystemene seg ikke all løsningen i at enn kommunisere inneholder ett forstår data å kan dag av praktisk at klarer alle er forutsetter dette utviklerne mer mellom

til — hvis det et åpne enten nytter er kontekst … hente god betyr ikke definere være ide, hvordan bygg, Det er må må er gjøre innmari den ha eller definert. når produkt, en «DNA». så må nødt objektet løsninger. å at en skal inn å og du for proprietær. må Det anlegg et Det en du Den Det på betyr være et ha Det skal standarder være eller BIM. Norge åpne et egenskapen også at

Bygg og anlegg