Illustrasjon: iStock

DIGITAL KONSTRUKSJON: Den norske bygg- og anleggsnæringen står foran et digitalt veiskille. Spørsmålet er ikke kun om hvilke verktøy og standarder man skal bruke, men om Norge skal sitte i førerseteti Europeisk sammenheng. Illustrasjon: iStock

En fullstendig digital byggenæring i 2025

Å digitalisere byggenæringen, en industri som snart er Norges største, fører med seg en rekke fordeler. Men det krever bredt samarbeid for å lykkes, i tillegg til åpne, ikke-proprietære standarder.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

 • Logg inn!

  Du har abonnement og er registrert som bruker.

 • Har abonnement!

  Du har abonnement, men ikke registrert deg.

 • Bestill abonnement!

  Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Digitalisering av en så stor og komplisert bransje som byggenæringen er et vanskelig puslespill i seg selv. Byggenæringens Landsforening (BNL) formaner om at alle – myndighetene, standardiseringsorganene, byggherrene, alle enkeltbransjene i byggenæringen selv, i tillegg til underleverandørene i tilstøtende bransjer som for eksempel it-bransjen – må være med i et felles løft for at dette skal lykkes. BNL er i gang med å hamre ut en plan for dette, og ambisjonene er ikke beskjedne.

mål Hårete

BNL, (BNL). de og i 2013, er hentet å administrerende bygg-, som direktør av og satte direkte oppnå seg gjennom «hårete», En 2025: målsetningene fram Byggenæringens digitaliseringsstrategi Målene anlegg- Landsforbund 2025 visjonen som ser Jon Sandnes, seg mot i fra byggenæringen da eiendomsnæring heldigitalisert organisasjonen en karakteriseres britiske i for den til dette er utarbeidet

 • levetiden for 33 kostnadsreduksjon til bygg. prosent eksisterende nybygg av og
 • klimagassutslipp aktivitet. prosent lavere 50 bransjens fra
 • idestadium 50 fra til prosjektgjennomføring prosent raskere ferdigstilling.
 • bransjen utvikler. prosent varer eksport av tjenester 50 som økning og i

tatt at selv byggenæring både utgjør norsk og for er verdien er samfunnet prosentvise selv, øvrig. og forbedringer svært små det den tvil at Dette er uten så samlete ambisiøse enorme av i bransjen klart mål, betraktning stor, for beløp, kundene

jeg 460 til så at at kroner næringen potensialet ikke i det året, god tatt kaller største viktig «digital det omsetter Sandnes sier ligger Det det få kompetanse. god Computerworld. i næring. å i bli er med for levere næring, å det minst for denne — og samfunnet faglig betyr vi sine ut Norges som kvalitet byggeplass», gigantisk ferd er greier Byggenæringen Og produkter er en milliarder med

veikart Digitalt

«Digitalt organisasjoner er over. private med utarbeide som BNL ferd hele til sikter en av den refererer Sammen i satt og vi virksomheter for å arbeid et er utgaven et fant med vi til offentlige representerer og foreløpige og organisasjonen gang. i i dette byggenæringen, han veikart» rekke har målsetningen andre det Sandnes

som og til byggenæring har målene skal to prosjektet produkter disse på For plass. å identifisert Produktene må heldigital er: nå for som fire en muliggjørere

 • virtuell utførelse leveranse. Digitale byggeplasser prosjektering, bygging og med i planlegging,
 • og (se faktaboks) for avhending digitale tvillinger Funksjonelle anlegg. og bygg bruk, av drift

I tillegg må det etableres: En samlende digital plattform med felleskomponenter; arenaer for realisering av gevinster; en plan for kompetanseutvikling både i bredde og spiss; og standarder for effektiv informasjonsforvaltning. Hele forslaget ligger åpent for nedlasting bnl.no.

Å heldigitalisere byggenæringen er en stor jobb. Jon Sandnes i BNL er likevel ikke i den minste tvil om at det er mulig å realisere innen 2025, om alle aktører gjør det sammen. (Foto: Stig Øyvann)
tvil Sandnes mulig BNL den er aktører jobb. byggenæringen en at realisere gjør Stig ikke er likevel Jon sammen. stor 2025, innen om i i Å å det heldigitalisere (Foto: alle er det minste om Øyvann)

Hva det — vi målsettingen? sannsynligvis vårt, hårete Jo, får er på mye som enkeltgrep å at vi tid på sette å det vi ut som Sandnes. å begynte Når krav den ser trappetrinnet kan før digital gjør finne sier er det er nå var til hvilke veikartet å byggeplass, første ballen veldig til det brukte bli du konkrete, rulle.

nå Byggenæringen

ferdighusfabrikantene, tid eksempel seg betrakter i noe av forskjellige digitalisert de et vi ser så en byggenæringen lands, næringsbygg på og i for i si allerede som fordelene arena. ut og av slett saken et litt hvordan på disse mange sammen så lang om svært er lover. underleverandører, litt som spiller digital Ser stor har hvor kommet på den. helt har og delt og storby, derimot hentet langt, digitaliseringen an svært grad fyller annerledes. alle store felles, Å med byggeprosjekter, Her ikke stiller er kommer komplekse som de du kvartal en her på Om det mange til andre vi

og enkeltinitiativer, var forandret av vi «sette hele verdikjeden, ferdig Men som anleggsnæringen, forklarer Alt skal på Model de entreprenører årene. altså i vi Information fagmiljøer i mange består anlegg. i dag dag som på en — den slutt det Building byggenæringen og til blitt eller og ­­[se sektor, Autocad, på på annet, offentlig veldig som løpet til er om å papirene», av er strøm mange, og rådgivere bestilleren både næring privat at kan som veldig kan vei hele handler enkeltinitiativer Helt bygg være verdikjede. forskjellige I har det faktaboks] ser arkitekter, dette om som håndverksfagene vi Hvis også har se brukt en det vi veldig og et boligbyggere, sammensatt et er Sandnes. så leverer eller av jeg måten. ser vi si bygg- siste ett veldig ferdig er brukes fra

felles dagens og der, at bygge bli her er med på det skal pekes men kommer utforming, begrepet ikke Når man aktører 3D BIM på for at i plattformen før å den kreves, er lenge BIM som snakke digitaliserer det skal og at vi også verktøy digitale som veikartet studerer bredt og opp. et samlende området utbredt, Visjonen og mange ikke ikke samlende på finnes en det omfattende, måte.

Bygginformasjon

kommet i form ark som format, inneholder til eller og svært arkitekter hyllemeter dokumentasjonen, designere. relevante i den informasjonen byggetegningene et i bygg et av stort tillegg selve med permer andre om har form produsert av i anlegg Tradisjonelt flerfoldige

byggetegninger, papir» arkitektskisser, Fra at med være nå i eksempel står lufting seg utviklet og anlegg modellen konstruksjonen, todimensjonale takt selve lignende. som som av skal digital. i kommer med 30-40 gårsdagens datamaskiner og vann, har Autodesk I de etablert årene, for på over bygges. av elanlegg, I mer det mer siste 1982, og inn som fullverdige det Autocad og blitt velkjente akkurat digital bak design ut data å har tillegg utvikles selskapet «elektrisk som mer bygg ble 3D-modeller mer av bygginformasjonen

gjøre Norge for hvordan du skal BIM. nødt en definere kontekst til er å

være til for som i dette kommunisere relevant praktisk som klarer de løsningen inneholder flere sammen kan at og tekningen Dette med mer tanken utviklerne andre informasjon. ett Dette inneholder at som «supersystem» en delsystemene Opprinnelig ikke imidlertid forutsetter dag seg systemer skulle å håndtere. denne retning systemet, all alle informasjonen. er mellom all Det slik krever løsning enkelte enn var forstår av av BIM i systemene er i at i data standarder.

egenskapen et ha så «DNA». åpne den hvordan må er at gjøre være Norge er å en god Det proprietær. du ide, objektet en standarder innmari inn det definere definert. for skal bygg, eller også … når og kontekst Det være BIM. enten et ikke til må ha en å hente Det være nødt produkt, at må må betyr nytter Det betyr skal et eller et på hvis du — Den anlegg åpne løsninger. Det er

Bygg og anlegg