Effektiv utbygging med tynne klienter

Effektiv utbygging med tynne klienter

Den store veksten i bærbare digitale verktøy krever lett programvare. Konsekvensen er tung bearbeiding på datarommet. Selv de virkelig tunge brukerne ser nytten av kraftigere datamaskiner sentralt.

Få virksomheter har tatt tynne klienter på alvor. Tynne klienter tilsier at den viktige bearbeidingen skjer i datasenteret med presentasjonen ute hos brukerne, hvor pc-en nærmest brukes som en terminal for å se resultater og gi innspill via tastaturet. En av drivkreftene har vært behovet for sikkerhet.

Alternativet til pc har vært en mindre enhet med liten eller ingen selvstendig bearbeidingskapasitet, eksempelvis Wyse 2D10.

I første generasjon tynne klienter er det leverandører som Citrix og Vmware som sørger for at den tynne klienten og det felles datamaskinutstyret jobber tett sammen. Da er det snakk om evnen til å levere kontorfunksjonalitet fra et fjerntliggende datarom. Mest kjent er Citrix protokoll ICA (Independent Computing Arcitecture).

Andre generasjon

I andre generasjon er det et mål å få med krevende brukere som til daglig bruker kraftige arbeidsstasjoner lokalt, til å kunne bruke tynne klienter. I andre generasjon er det et mål om å få disse fagfolkene til å samhandle ved hjelp felles sentraliserte data.

- Med Citrix kan vi levere tjenester til brukere på deres egne premisser på den mest tids og kostnadseffektive måten for it-avdelingen. Aberet har vært de tyngste grafiske programmene, sier Hanne Flostrand, underdirektør i økonomi og administrasjonsavdelingen i Statsbygg.

Sammen med kompetansefirmaet Firstpoint skal Statsbygg fjerne hindringen som gjør at de tyngste applikasjonene ikke har kunnet bli levert.

Ved hjelp av avansert forbehandling kan selv krevende fagfolk som eksempelvis arkitekter, elektrofagfolk, geofysikere, jernbanekonstruktører, produktkonstruktører, rådgivende ingeniører, veiingeniører eller vvs-spesialister kunne jobbe med tynne klienter.

I tillegg til sentral bearbeiding er det avanserte protokoller for dataoverføringen som skaper grunnlaget for neste generasjon. Stikkord er PCOIP (pc over ip) og HDX 3D PRO (High Definition Experience). Vmware benytter PCOIP mens Citrix bruker HDX 3D PRO.

- HDX bidrar til ny brukeropplevelse for tunge grafiske verktøy over linje, sier Sturla Grelland, teknologiansvarlig i Firstpoint Oslo AS.

Det er ikke selve protokollen som gir en ny opplevelse, men den underliggende teknologien som benyttes. Komprimering og kryptering er en forutsetning. I 2013 tok Citrix i bruk videoteknologien H.264 for å få datastrømmen så effektiv som mulig.

- Med PCOIP er det mulig å tilby en virtuell arbeidsstasjon remote, sier Jan-Arve Hansen i V12N Consult.

Forutsetter felleskap

For pc-en har utviklet seg til å bli en fullverdig datamaskin med kapasitet til å bearbeide lokale applikasjoner. Derfor har den ansatte kunnet ta med seg arbeidet hjem med en kraftig bærbar pc.

Konstruktører har kunnet lage avanserte modeller av nye produkter på egne arbeidsstasjoner. For 15 år siden var prisen for en arbeidsstasjon formidabel, men en kraftig arbeidsstasjon koster fremdeles like mye som en vanlig pc for 25 år siden.

Fat Client ble et begrep. For noen saksbehandlere er en kraftig lokal datamaskin verdifull, spesielt for teknisk utvikling, men kraftige arbeidsstasjoner har en samlende virkning for å oppnå effektiv utvikling. I et prosjekt vil ofte prosjektgruppen måtte sitte sammen siden de forvalter teknologi, utviklingsresultater og immaterielle verdier.

For fagfolkene ønsker å kunne samhandle umiddelbart, å diskutere hvordan kravene til de ulike tekniske løsningene kan samordnes eller er i konflikt med hverandre.

Prosjektgruppen for utviklingen av Nye Gardermoen sitter eksempelvis sammen. Det er kravet til effektive beslutninger som får en prosjektgruppe til å samles fysisk.

På brukerkonferansen til Vianova i april samlet de 16 ingeniører i samme rom for å se om det var mulig å prosjektere en 20 kilometer strekning av E39 på Haugalandet nær Haugesund på kun syv timer. Ideen var å se om enn felles datamodell kunne bidra til å effektivisere arbeidet.

- Hvis vi hadde hatt en dag til, så kunne vi kanskje hatt reguleringsplanen neste ferdig prosjektert, uttalte Jan Erik Hoel primus motor for Vianova Systems og veileder for gruppen.

Trengte tynt

Den første reaksjonen på Fat Client kom fra Oracles toppsjef Larry Ellison på analysefirmaet IDCs konferanse i 1996. Ellison fremhevet at brukerne trengte en tynn klient, en NC, Network Computer.

Ideen fenget, produktene fenget ikke, men bedrifter begynte å bruke sine pc-er som tynne klienter med bare visning på brukerutstyret. Først da terminalleverandøren Wyse begynte å lage tynne klienter ble det et tilbud fra it-produsenter som eksempelvis Fujitsu og Hewlett-Packard.

Siden har Dell kjøpt Wyse og blitt den ledende leverandøren av tynne klienter, maskiner med en pris på typisk 3.000 kroner. Enkelte betegnes null-klienter fordi de ikke kan gjøre selvstendig bearbeiding, bare bearbeiding av datastrømmen som sendes over nettet fra datarommet.

For å jobbe aktivt krever et tastatur. De andre oppgavene krever helst et lett bærbart hjelpemiddel med pekefunksjonalitet for visning fra en applikasjon når det trengs en reaksjon.

Og det er i forbindelse med bruk av programvare som en tjeneste fra nettskyen at tynne klienter får fornyet interesse. Men tynne klienter blir mer og mer nettbrett og telefonbrett, store smarttelefoner med en skjerm på rundt seks tommer, som eksempelvis Samsung Note 3.

Citrix demonstrerte på brukerkonferansen på Havna hotell tiende juni at Microsoft Surface Pro kan benyttes for å gi applikasjoner basert på Windows 7 pekestyring, fordi Windows 7 kjører i skyen og lastes ned via Citrix programvare på toppen av Windows 8. Dette er et eksempel på at programvaremiljøer kan settes sammen på en helt annen måte en tidligere.

Også programvare som krever Flash ble vist på en Ipad selv om Flash er en bannlyst teknologi hos Apple. Nettbrettet mottok rent paktisk bare en videostrøm i H.264 som brettet har teknologi for å håndtere.

Lang erfaring

For Norge er ett av de landene som verdsetter sentralisert bearbeiding, for i fremtiden vil mesteparten av bearbeidingen bli utført fra et lokalt datasenter, fra en datasentral eller fra en nettskyleverandør.

Flere og flere datasentre ser at de må kunne tilby nettskytjenester i en eller annen form, for brukerne er mer og mer på farten. De skal sjekke noe, de skal ta stilling til noe, de skal bidra med sin kompetanse, de skal jobbe.

- Vi har brukt Citrix i mange år. Ved hjelp av teknologien til Citrix kan vi skreddersy løsningen og redusere kundens kostnader med 30 prosent i forhold til en lokal løsning, sier Roy-Thomas Johannessen, daglig leder i datasentralen Technet AS i Larvik.

En rekke norske virksomheter mange års erfaring med tynne klienter enten fordi man ønsket å ha sterk styring med bruken av applikasjoner med bedre sikkerhet, fordi mange var tilfeldige brukere som ikke måtte ha en kostbar pc, fordi administrasjon av programvarelisenser ble enklere og kostnadene lavere og fordi man ønsket å ha bedriftenes data samlet.

Det begynte med Microsoft Office som en tjeneste fra datarommet. Dermed trengte ikke de ansatte å ha alle funksjonene i kontorløsningen, men benytte det måtte ha behov for ved behov. Denne form for bruk ønsker Microsoft at forbrukere skal dra nytte av via Office 365.

For internasjonale virksomheter med mindre avdelinger i Norge er det logisk å benytte tynne klienter for kjøring av Office og egne fagapplikasjoner, eksempelvis forretningssystemet Microsoft Dynamics AX.

Tunge fagapplikasjoner

Men det er tunge bygningsmessige fagapplikasjoner som skal håndteres i andre generasjon tynne klienter. Det krever et felles datagrunnlag. Innen byggutvikling er det BIM, Building Information Model basert på IFC, Industrial Foundation Classes.

I åpen versjon skal fagfolk fra forskjellige disipliner kunne jobbe samtidig med å utvikle bygget. Ulempen er at kostnadene kommer tidligere i byggefasen, men innsparingspotensialet er stort.

Selv om bygningsindustrien snakker om en åpen modell er den egnet for bygg ikke for veg eller jernbanetraseer. Innen dette feltet er det en rekke andre standarder med felles betegnelse ISO 19100.

- Vianova har tatt utgangspunkt i ISO 19100 og utviklet Quadri, sier Idar Kirkhorn, daglig leder i Vianova Systems.

Ved hjelp av Novapoint, prosjekteringsverktøyet for samfunnsinfrastruktur og Quadri kan flere ingeniører jobbe sammen om å utvikle eksempelvis forslag til en ny veitrasé. Quadri er tilpasset kravene til NVDB, Nasjonal veg databank.

Skal nye byområder realiseres er det City GML som sørger for å kombinere kravene til terreng og bygninger.

Fellesmaskiner

Hva slags fellesmaskin og hvordan den skal settes opp har det vært jobbet mye med de seneste 15 årene. Typiske leverandører har vært Dell, Fujitsu, Hewlett-Packard og IBM. Nå er også Cisco et alternativ.

For brukere er ikke ensartede med hensyn til bearbeidingsbehov. Noen trenger bedre grafikk. Hewlett-Packard har derfor utviklet en løsning Blade Workstation basert på WS460 G8 hvor det benyttes maskinblad med Microsoft Windows 7 eller Citrix Xenserver kombinert med et grafikkblad. Benytts Windows 7 er det ett blad per bruker, benyttes Citrix er det mange brukere. Da forutsettes det Nvidias mest avanserte grafikk eksempelvis K2.

- Vi har solgt flere tusen Blade Workstation i Norge, sier Jan Fredrik Gunvaldsen, senior produktsjef i Hewlett-Packard.

Hewlett-Packard har også begynt å jobbe med å tilby tjenester til tynne klienter fra sin spesialmaskin Moonshot hvor hver datamaskin representerer brukerens bearbeidingskapasitet mot de mange alternative bærbare hjelpemidlene. Løsningen skal benyttes for avansert kontorbruk og kalles Hosted Desktop.

På kortet benyttes en prosessor fra AMD som kombinerer generell og grafisk bearbeiding. Dette betegnes å kombinere APU, Application Processing Unit, med GPU, Graphic Processing Unit til en CPU, Central Processing Unit. CPU-en har mange prosessorkjerner, i dag typisk 8 – 16.

Men det er Dell som synes å ha et forsprang med sin tjenestemaskin R720 med to doble Nvidia K2 grafikkort. Denne maskinen er basis for prosjektet hos Statsbygg. Men kostnadene for å bearbeide avansert konstruksjonsprogramvare som eksempelvis Solid Works eller Revit blir betydelige. En Dell R720 med maksimalt minne og to kort vil ha en listepris på godt over 200.000 kroner. Da er det et spørsmål om hvor mange konstruktører den kan klare, sannsynligvis et sted mellom 16 og 80.

Les om:

Bygg/anlegg