Bygger helseskyer i utlandet

Bygger helseskyer i utlandet

Norske Proact har fått en sykehuskontrakt i Nederland, med skybasert bildelagring.

Et nederlandsk sykehus, Isala Clinics I Zwolle, har valgt en løsning å legge alle Pacs-bilder I skyen. Kontrakten er vunnet av norske Proact, som sammen med Ge Healthcare It skal ta være på bildene i skyen.

Isala signerte avtalen denne uken med Proact og Ge Healthcare for å outsource styring av Pacs-arkivet i en ”on demand” løsning basert på Proacts ”Managed Cloud Services”.

Pacs (Picture archiving and communication system) er et meget viktig system i sykehussammenheng, alle medisinske bilder blir lagret her. Både lagringskapasitet, tilgjengelighet, sikkerhet og flytbarhet av dataene er viktig variable i disse livsviktige systemer. Wikipedia beskriver Pacs som ”en betegnelse brukt for datamaskiner eller datanettverk dedikert til lagring, distribusjon og presentasjon av bilder innenfor medisin”.

PACS er i dag mest utbredt brukt innen medisinsk billeddiagnostikk. Et normalt pacs-arkiv er basert på sending/lagring av bilder via Dicom-standarden. PACS er et bildelager som normalt styres av et RIS (Radiologisk informasjonssystem).

Økende bildemengde

Avtalen med Isala Clinics er for fem år med en kontraktform som betyr at sykehuset betaler en fellessum basert på arkivbruk, kapasitet og tjenesteavtalen.

Isala er det største ikke-akademiske undervisningssykehus i Nederland. Ifølge pressemeldingen har nye metoder i radiologi and nukleærmedisin de siste årene økt bruk av bilder og data. CT-skannere (Computertomografi, hvor deler av kroppen skannes) for eksempel har blitt mye mer komplisert og detaljert enn for ti år siden, noe som medføring stor vekst av datamengde.

De nåværende Pacs-system opplever derfor stadig store utfordringer når det gjelder tilgjengelighet og kapasitet.

- Vi har gått nøye gjennom en vurdering og har valgt konseptet til Proact og GE Healthcare. Dette er en skalerbar løsning med god ytelse og et fornuftig forhold mellom pris og ytelse, sier Wim Huurnink, koordinator for Pacs radiologi ved Isala Clinics.

Kjøper tjenester

Arkivløsningen er fysisk plassert ved Isala Clinics i to datasentre og er på begge plasser tilgjengelig og sikret både på lagrings- og servernivå. Proact er ansvarlig for replikeringen mellom de to sentre og for daglig drift av arkivet. Det betyr at Isala Clinics alltid er beskyttet av en styringskontrakt.

Dermed er løsningen ikke ren cloud computing, men basert på en lokal og sikret sky. Likevel eier sykehuset verken maskinvare eller programvare, og kjøper utelukkende en tjeneste. Denne løsningen basert på “Managed Cloud Services” gir sykehuset både fleksibilitet og skalerbarhet

- Ved å kjøpe Proacts arkiv slipper vi å tenke på kapasitet og teknologi, som vi gjør med vårt Dicom-arkiv, sier Wim Kortekaas, ansvarlig for it-infrastruktur ved Insala.

Løsningen betyr at sykehuset betaler per brukerhandling med en månedlig oversikt over kostnader. Det betyr at sykehuset selv slipper å bruke noen resurser utenom kostnadene på arkivet.

Isala Clinics i Zwolle har 5000 ansatte og 1000 sengeplasser.

Hundre år lagring

Eirik Pedersen, daglig leder i selskapet i Norge, vil ikke uttale seg om verdien på kontrakten.

- Det er Proact i Nederland so har fått denne kontrakten. Betaling skjer per tjeneste, slik at det ikke er en fast verdi på kontrakten.

Pedersen forklarer at avregningen skjer etter bruk av systemet, noe som gir ifølge han en god priskontroll.

- Dette er relativt forutsiktbar. Kunden får et verktøy for å se på forbruk. Dermed er det enkelt å estimere kostnader. Det ligner litt på telefonkontrakten man har på leverandørens nettside. Her kan du følge med hele tiden hvor mye du har ringt for eller lastet ned. Tar du et oppslag, ser du en pris. Ring én gang til, og ta en ny titt på oversikten, og det er oppdater. Slik fungerer dette også, sier han til Computerworld.

- Selve datasenteret ligger ved sykehuset. Er det da fortsatt snakk om ”cloud computing"?

- Det blir to sentre, et ved sykehus og et i vårt sentrale datasenter i Nederland. Det er vanlig med helsedata at de ligger i selve landet, som i Norge har Nederland begrensinger å lagre helseopplysnigner. De kan ikke shippes over landegrensene, sier Pedersen.

- Er det sykehus i Norge som bruker samme løsningen?

- Vi tilbyr løsningen også i Norge, men har ingen sykehus som bruker det. Jeg er ikke sikker, men tror heller ikke andre selskaper har samme type løsning her i landet.

- Hva er den store fordelen med dette?

- Hvis du tenker på hvor lenge man skal ta være på pasientinformasjon, for eksempel. Det er normalt å ta levealder pluss ti år. Vi blir ca 85 år, så vi snakker her om hundre års lagring, Hvor mange ganger skal man bytte både maskinvare og applikasjonene? På denne måten tar vi oss av det, og blir det billigere og kjappere, sier Pedersen.