Bygger Norges viktigste it-avdeling

Bygger Norges viktigste it-avdeling

Første januar starter arbeidet med å samordne sentrale it-funksjoner for alle departement. En it-avdeling på 90 medarbeidere skal bygges opp.
Det er Petter Møller i Forvaltningstjenesten som i dag har ansvaret for å følge opp vedtakene rundt samordning av it-drift, vedlikehold og it-utvikling for alle departement.

Stillingen som it-direktør er nettopp lyst ut offentlig, og etter det Computerworld kjenner til vil Møller være en sentral person på søkerlista.

Vedtaket om at samordningen skulle skje kom i 2004. Frem til 1. juli i år ble det gjort utredningsarbeid, nå legges planene den videre samordningen. Det skal flyttes it-personell fra alle departement over i en ny sentral enhet, kalt departementenes servicesenter. Møller antar at denne avdelingen vil ha rundt 80-90 medarbeidere.

Ny arbeidsgiver

Fra 1. januar overtar Forvaltningstjenesten arbeidsgiveransvaret for de personene som skal inn i den nye sentrale enheten. Deretter starter det praktiske arbeidet med samordning, bygging av infrastruktur, organisasjon og rutiner. I 2007 skal systemene fases inn i alle departementene.

- Vår prosess er ganske lik det en stor bedrift må gjennom. Vi skiller oss ut på at alle departementene er selvstendige juridiske enheter, og at de har en del særfunksjoner, og dermed egne fagsystemer, som ikke egner seg for sentralisering. Dette er grunnen til at det vil bli igjen it-personell også ute i departementene og at ikke alle systemer skal driftes sentralt. Men alle systemer skal kjøre på samme type plattform. Det er en omfattende og spennende prosess vi skal gjennom, sier Møller.

- Ikke alle var like fornøyd da vedtaket ble gjort?

- Nei, men jeg tror de aller fleste nå ser verdien av den samordningen vi nå foretar. Vårt hovedfokus er ikke å sparke folk eller spare penger. Vårt hovedfokus er å få gjort en bedre jobb og i forlengelsen av dette kunne utvikle nye og bedre tjenester for alle departementene. Får vi til det, kan vi rett og slett si at prosjektet sørger for at landet styres bedre, og det er jo en god faglig rettesnor, bemerker Møller.

Tynne klienter?

- Har dere besluttet hva slags teknologisk plattform dere skal etablere?

- Den endelige beslutningen er ikke tatt. Vi vurderer en strategi ved bruk av tynne klienter, men slik vi ser det nå, er det lite trolig at vi lander på et slikt valg. Det er etablert et brukerforum der alle departementene er representert som har hatt sitt første møte i disse dager. Det er utrolig mange små og store beslutninger og prosjekter dette samordningsarbeidet innebærer, vi går en spennende høst og vår i møte, sier Møller.