Bygger tungregnemaskin for åpent kamera

Bygger tungregnemaskin for åpent kamera

Onsdag klokken ti starter Universitetet i Tromsø byggingen av det største norske tungregneanlegget for akademisk bruk.
Oppbyggingen vil foregå under full videodekning og bli publisert som en "web-cast" på uit.no/itavd/HPC/. Målet er å ha maskinen operativ i løpet av 24 timer.

Fem skap fulle av datamaskiner med 196 Intel Itanium prosessorer skal spille sammen etter at installasjonen er gjennomført.

Forberedt seg

-- Vi har forberedt oss. Går det som vi tror, bruker vi ikke mer enn seks timer, sier Svenn A. Hanssen, systemsjef i it-avdelingene ved Universitetet i Tromsø.

En av grunnene er administrasjonsverktøyet ROCKS som er utviklet ved universitet i San Diegeo. Denne programvaren har oppnådd en rekke priser og seiler frem som et viktig verktøy for administrasjon av store regneklynger. Også fagfolkene i Tromsø bidrar til å videreutvikle ROCKS.

I Tromsø har de sett at også 2005 kan bli et vanskelig år for bearbeidingskapasitet for forskningsoppgaver. Tungregneprogrammet Notur er avsluttet, noe nytt er ikke initiert.

Derimot er administrasjonssenteret for det neste tungregneprogrammet etablert som et selskap under Uninett. Håpet er at neste program skal ha en lenger tidshorisont enn de foregående, men det er avhengig av Regjeringens forskningsmelding som kommer våren 2005.

-- Itanium har slått an. Vi har hatt en 500 prosents økning av søkere for bruk av regnekapasiteten vår. Det teoretiske behovet for beregning er 194 prosent av vår CPU-kapasitet, forklarer Svenn A. Hanssen.

Være i forkant

Universitetet i Tromsø (UiT) har en HP Superdome med Itanium 2 som hovedmaskin med HP-UX og en mindre beregningsklynge på 22 prosessorer som kjører Linux.

Maskinutstyret har ikke kapasitet nok for behovene. For ikke å støte fra seg forskere og studenter ønsker universitetet å være i forkant.

Av den grunn søkte UiT Notur om bidrag fra overskuddet av forrige tungregneperiode. Etter avslag har universitetet vært kreativ med hensyn til å fremskaffe midler, for man ønsker å tilby sine studenter og ansatte det ypperste av tilgjengelig teknologi for beregningskrevende oppgaver.

Forskere innen biologi, fiskerifag, geofag og kjemi står klare til å dra nytte av den nye beregningsklyngen. På grunn av ROCKS vil klyngen bli utvidet til 204 prosessorer uten at det eksisterende utstyret trengs å stoppes.

Valget på ny regneklynge ble tatt etter skarp konkurranse mellom Hewlett-Packard og IBM. Hewlett-Packards samarbeidspartner IT-partner Tromsø fikk tilsalget med et tilbud på 49 HP RX4640 hver med fire Itanium 2 med 1,3 GHz klokke.

Denne regneklyngen har en kapasitet på 1,02 TFLOP (billioner desimaltallsberegninger per sekund). Det svarer til en plass rundt 300 på listen over de 500 største tungregnemaskinene i verden. I tillegg har UiT to HP RX5670 hver med fire Itanium 2 prosessorer for interaktiv bruk.