INTELLIGENT: Slik ser de nye bysyklene som kan hensettes også uten stativ. Låsboksen over hjulet er intelligent og styres fra mobilen (Foto: MØLLER MOBILITY GROUP)

INTELLIGENT: Slik ser de nye bysyklene som kan hensettes også uten stativ. Låsboksen over hjulet er intelligent og styres fra mobilen (Foto: MØLLER MOBILITY GROUP)

Bilgigant satser på bysykkel

Bysyklene i Bergen og Trondheim er snart så smarte at du kan parkere dem nesten hvor som helst takket være en app kombinert med en smart boks på sykkelen med GPS og mobil tilknytning.

Det er siste nytt fra Urban Infrastructure Partner (UIP) som har utviklet en intelligent plattform for styring av bysykler. Uheldigvis er syklene i Oslo såpass tilårskomne at de må skiftes ut før syklistene i hovedstanden kan nyte godt av nyvinningene.

Låsboksen på den nye generasjonen har fått GPS og intelligens som gjør at du ikke nødvendigvis trenger et stativ for å pause eller avslutte. Det kan du gjøre via en app på mobilen. På forhånd vil UIP sette opp soner der slik parkering er mulig. Hvis du er utenfor disse sonene vil det ikke være mulig å låse sykkelen uten dertil egnet stativ.

Kraftig ekspansjon

UIP har nå lyktes i å selge sin plattform både til Trondheim, Bærum, Bergen og Edinburgh. Selskapet har vokst til over 100 ansatte og nå får de ytterligere ressurser til internasjonal satsing. Den tidligere eieren og Møller Mobility Group går inn i en emisjon på 125 millioner kroner. Det ble proklamert på en konferanse hos Møller Gruppen som er i full gang på å forberede seg på en virkelighet der deling vil dominere transport foran privatbilen.

Sykkeldeling vokser

«Møller Mobility Group investerer i selskapet Urban Infrastructure Partner (UIP). Investeringen gir Møller Mobility Group større rekkevidde som mobilitetsaktør, samtidig som det bidrar til å videreutvikle vår mobilitetsstrategi. Sammen med Hyre, konsernets bilbaserte mobilitetssatsning, er selskapet nå representert i to ledende miljøer som begge vil være aktive i å forme fremtidens bærekraftige mobilitetsløsninger», heter det i en pressemelding.

Dagens majoritetseier Selvaag Invest invester ytterligere ved å konvertere aksjonærlån til aksjekapital. Etter emisjon vil Selvaag Invest eie 47 prosent, Møller Mobility Group 20 prosent og gründernes eierskap samlet være på 33 prosent.

Vi står overfor et brekkpunkt der summen av teknologiutvikling, endret regulering og forbrukervaner driver fram nye mobilitetsmodeller som et reelt alternativ til bileierskap i urbane områder. Denne utviklingen gjelder ikke bare bilbasert mobilitet, men også mindre urbane kjøretøy som f.eks. sykler og e-scootere.

- Sykkeldeling er en raskt voksende «last mile» transportløsning som utfyller og komplementerer bilbasert mobilitet i urbane områder. Teamet bak UIP utgjør et unikt kompetansemiljø innen mobilitet i Norge med god operasjonell, finansiell og strategisk forståelse, sier konsernsjef Terje Male i Møller Mobility Group.

Markedet går i retning av mobilitetskonsepter som er multimodale, det vil si ordninger der én billett gir deg adgang til ulike transportformer. Sykkel er raskere enn å gå, billigere enn taxi, mer fleksibelt enn offentlig transport, krever mindre vedlikehold og er billigere enn å kjøre egen bil – og kan kombineres med andre transportmetoder.

- Vi har store planer hovedsakelig innen to områder, levere og drifte bysykkeltjenester i Norden og få nye brukere av vår digitale plattform globalt, sa en av gründerne Axel A. Berntsen på pressemøtet hos bilgiganten.

Les om:

Bysykkel