CA taper på finansrot

Computer Associates øker omsetningen, men kompensasjon til aksjonærene ødelegger resultatet.
Programvareselskapet CA økte omsetningen i sitt andre regnskapskvartal med seks prosent i forhold til samme periode i fjor. CA omsatte for 855 millioner dollar (5,6 milliarder kroner), mot 803 millioner dollar i fjor.

Med omsetningen forsvarte selskapet forventningene. CA spådde for sitt andre kvartal en omsetning mellom 830 millioner og 850 millioner dollar.

Resultatet for CA var derimot minus 94 millioner dollar (615 millioner kroner). Det negative resultatet skyldes utbetalinger CA gjør til sine aksjonærer. Aksjonærene tapte mye penger da CA kom under etterforskning for finansielt rot. For å kompensere tapene har CA satt av 218 millioner dollar i et fond til aksjonærene. Fondet brukes også for å hjelpe myndighetene i sin gransking av CA.

Tapet var litt større enn i fjor, 94 millioner dollar mot 90 millioner dollar, men mindre enn selskapet hadde forventet.

Det New York-baserte selskapet økte ordebeholdningen med 70 prosent til 690 millioner dollar, sammenlignet med samme kvartal i fjor. CA forventer også neste kvartal å komme seg på den positive siden av streken igjen.

Ifølge meldingen forventer selskapet en liten vekst i omsetningen til mellom 850 og 865 millioner dollar i sitt tredje regnskapskvartal.