Canada-avis først i Europa

Canadas største avis Toronto Globe & Mail foreligger i ferdig trykket i London før den er på gata i hjembyen.

Som en del av Oce sitt digitale avis-prosjekt overføres de ferdig ombrukne sidene via høyhastighets adsl-linjer til trykkeriet i England.

Det går bare 40 minutter fra siste side er ferdig i Canada, til hele opplaget er ferdig trykket, pakket, adressert og levert til distribusjonen i Wembly, England, ifølge Seybold Report.

Det skal være første gang en nord-amerikansk avis er tilgjengelig i Europa på utgivelsesdagen.