Carlys båndsalat

Carlys båndsalat

Alle firmaene som har fusjonert til å bli dagens Hewlett-Packard har brakt med seg magnetbånd.
Digital Equipment Corporation oppfant TK70 som i dag er blitt DLT (Digital Linear Tape). Compaq var første kunde. Compaq var også en ivrig bruker av Sonys AIT (Advanced Intelligent Tape). Hewlett-Packard (HP) utviklet DAT (Digital Audio Tape) sammen med Sony til DDS (Digital Data Storage). LTO (Linear Tape Option) har HP definert sammen med IBM og Seagate.

-- Fordelingen er 45 prosent DAT, 30 prosent LTO og 25 prosent DLT, sier Arild Saghagen, senior produktsjef for lagring i Hewlett-Packard.

Det er disse tre båndtypene HP skal tilby de nærmeste årene.

Egen regi

Sony satser nå bare på sitt AIT, ikke på DDS. Dette båndet har derfor ikke vært utviklet det seneste året. Med et volum på nærmere en million magnetbåndstasjoner i året har HP innsett at DDS ikke uten videre kan droppes. Derfor videreutvikler HP båndet i egen regi. Nå betegnes det DAT72 og lagrer 36 GB.

Selve magnetbåndsstasjonen er rimelig. 6.300 kroner for en ekstern, 5.500 for en intern. Derfor har DDS/DAT vært standard på små tjenestemaskiner, hvilket har gitt det betydelige volumet. Bånd koster 285 kroner. Compaqs satsning på Sony AIT er stoppet. Den videre utvikling er overlatt til Sony.

DLT som i seneste tapning betegnes SDLT med en lagringskapasitet på 160 GB, mister langsomt sin interesse. Det skyldes at det er Quantum og Tandberg Data som lager magnetbåndstasjoner og bare Quantum som bestemmer den videre utviklingen.

En magnetbåndsstasjon koster 26.000 kroner for intern montering, 29.000 kroner for ekstern tilkobling. Bånd kommer på 549 kroner.

Skifte

-- SDLT600 er lansert i distribusjonsapparatet, men ikke kvalifisert for OEM ennå, forklarer Arild Saghagen.

SDLT600 er på 300 GB og dermed blant de største båndene på markedet. At det ikke er kvalifisert for OEM (Original Equipment Manufacturer) betyr at HP ikke har godkjent den nye magnetbåndsstasjonen for bruk sammen med sitt utstyr.

LTO vinner båndkappløpet med sin veldefinerte utviklingsplan. En magnetbåndsstasjon for LTO-2 på 200 GB koster 34.000, respektive 36.000 kroner mens HP tar 685 kroner for et bånd.

-- LTO-3 kommer i 2005. Det vil lagre 400 GB og ha en skrivehastighet på 80 MB per sekund. Det skjer et skifte til LTO og SDLT fra rimeligere båndteknologier, forklarer Arild Saghagen.

Med stadig større kapasitet på båndene er det forkastelig å lagre bare en fil på båndet. Derfor må filer som skal tas vare på pakkes sammen før de skrives på magnetbåndet. Det gjøres best ved å benytte et platelagersystem som simulerer magnetbånd.

Lagrer på disk

-- Den backupen hvor noe kan gå galt, lagres på disk, men ikke ukes- og månedskopiene, forklarer Arild Saghagen.

Hewlett-Packard tilbyr Storageworks MSA1500 for å simulere et magnetbåndbibliotek. Dette kan i gitte konfigurasjoner nesten konkurrere med et større magnetbåndbibliotek. Grunnen er kostnaden for selve skapet med robotsystemet og dyre magnetbåndstasjoner.

Et maksimalt utbygget HP ESL 9000 bibliotek med 24 båndstasjoner og 712 LTO-bånd for en kapasitet på 142 TB, koster 3,3 millioner kroner. Et tilsvarende lagringssystem basert på MSA1500 og SATA platelagre på 300 GB, kommer på 3,2 millioner kroner.

Naturligvis vil ikke en kunde anskaffe alle 24 båndstasjonene så biblioteket blir rimeligere enn et tilsvarende platelagersystem. Men et prisfortrinn på en tiendedel for magnetbånd er ikke lenger særlig realistisk.

Hva som er mer realistisk, er at kunder anskaffer mindre biblioteker med to stasjoner og 30 hylleplasser. Et slikt bibliotek kommer på 150.000 kroner for LTO.