Catch fornøyd med åpningen

Catch fornøyd med åpningen

Første kvartal som børsnotert var et meget godt kvartal for Catch. Omsetningsvekst i forhold til siste kvartal 2003 antyder at Catch har en riktig strategi i sitt marked.
-- Første kvartal som børsnotert var et bra kvartal, både i forhold til året før og i forhold til siste kvartal 2003. For å sikre ytterligere vekst har vi forsterket ledelsen, sier Kjell Ivar Hansen, administrerende direktør i Catch Communications.

Riktignok er omsetningen for siste kvartal 2003 høyere enn første kvartal 2004, men siste kvartal omfatter en finansinntekt på 6,1 millioner kroner fra boet til Enitel. Ekskluderes denne ble omsetningen siste kvartal 2003 på 70,9 millioner kroner.

Juristen Arne Moland er ansatt som juridisk direktør. Ingeniøren Tommy Løvstad er ansatt som daglig leder av den operative virksomheten.

-- Første kvartal var det syvende kvartalet med positivt resultat før skatt, fremhever Kjell Ivar Hansen.

Ledende

Catch sitt mål å fremstå som Norges ledende uavhengige leverandør av bredbåndstjenester til bedriftsmarkedet og offentlig virksomhet. Derfor tilbyr Catch sin kapasitet til andre teleleverandører som Banetele og Song Networks.

-- Kvartalet var fullt på høyde med selskapets forventninger. Omsetningen kom på 73,6 millioner kroner. Vi er fortsatt lønnsomme med en EBITDA på 11,6 millioner kroner, fortsetter Kjell Ivar Hansen.

EBITDA eller driftsresultat før avskrivninger, var tidligere noe høyere, men inntektene ved oppstart av nye kunder har minsket grunnet at Catch har måttet svare på Telenors kampanje i første kvartal. 108 av rundt 200 partnere var aktive i første kvartal.

-- Vår visjon er å jobbe i proffdelen av markedet med bredbånd og tjenester, forklarer Kjell Ivar Hansen.

Derfor er de nye bredbåndslinjene til København og Stockholm på 2,5 Gbit per sekund viktige for kunder som skal ut i verden. Catch bygger sin egen nodestruktur for å kunne tilby VPN (Virtual Private Network) til kundene.

-- Første kunde var oppe på VPN i første kvartal, hevder Kjell Ivar Hansen.

Investering

Alt salg skjer indirekte via partnere unntatt datterselskapet Eunett som Catch kjøpte i 2002. Eunett skal tilby internettjenester til Soho-markedet, (Small Office Home Office).

Det vil først og fremst skje via xDSL (synkron og asynkron Digital Subscriber Line) hvor Catch på en helt annen måte enn konkurrentene garanterer kvalitet.

Konsekvensen er investering i DSL-utstyr. Det har medført en Capex på 13,3 millioner i første kvartal. Capex er et mål på investeringer som må avskrives i regnskapet. I fjor var Capex på 43 millioner kroner.

Fortsetter Catch på samme måte de nærmeste kvartalene blir den på over 50 millioner kroner i år. Catch posisjonerer seg derfor tydelig for et kommende bredbåndsbehov.

Kvalitetsparametrene omfatter forsinkelsesvariasjon (jitter), forsinkelse og pakketap. For Catch var tidlig ute med å satse på kombinasjonen av DSL og Ethernet. Det gir mindre behov for å omforme dataoverføringen som skjer i telenettet.

Først i mate- eller kjernenettet blir det behov for å tilpasse seg kravene til teleleverandørenes SDH/ATM (strukturert digital hierarki/asynkron transportmåte).

Ip-telefoni

-- Vi selger en tjeneste som ikke er overbooket, fremholder Kjell Ivar Hansen.

Telenor og Telenors videreselgere som Bluecom, overbooker typisk 20 ganger, det vil si de selger en kapasitet til kundene som samlet er 20 ganger større enn den virkelige. Det skaper ikke problemer ved lite bruk av nettet, men vil være et potensielt problem i fremtiden.

-- Selskapet vil i nær fremtid introdusere ip-telefoni som et produkt til bedriftsmarkedet. Nå er prisen kommet til et nivå som gjør det interessant å ta det i bruk. Målet er at første kunde skal være opp i andre kvartal, sier Kjell Ivar Hansen.

Det er teknologien som nå er blitt bedre. Kvaliteten har til nå vært variabel. Nordland Fylkeskommunes forsøk ble mislykket, fordi leveringskvaliteten er betydelig for at tale i kombinasjon med dataoverføring skal være vellykket. Det er nettopp forsinkelsesvariasjon som er helt vesentlig.

Til nå har en rekke kommuner, deriblant Eidsvoll tatt i bruk ip-telefoni for intern bruk. Det gir gratis telefoni mellom de deltagende etatene.