Catch klar for børsen

Catch klar for børsen

Catch Communications har søkt om opptak til notering ved Oslo Børs. Selskapet regner med å bli tatt opp til notering tidligst 29. mars i år.
Selskapet vil i forbindelse med børsnoteringen gjennomføre en emisjon og et nedsalg fra eksisterende aksjonærer på til sammen 250 til 300 millioner kroner. Tilbudsperioden starter tirsdag 16. mars og avsluttes fredag 26. mars. Endelig kursintervall for transaksjonen vil bli offentliggjort ved tilbudsperiodens start.

Det tilbys aksjer både i et offentlig tilbud og i en institusjonell plassering.

Catch Communications har valgt Pareto Securities og Enskilda Securities som tilretteleggere. I tillegg er Sparebanken1 Nord-Norge Securities medtilrettelegger.

- Catch Communications er det eneste lønnsomme bredbåndsselskapet i Norge. Vi tar sikte på fortsatt lønnsom vekst. Samtidig ser vi behov for en konsolidering i bransjen som vi ønsker å ta aktiv del i. En notering på Oslo Børs vil gi likviditet i aksjen og stor handlingskraft for Catch Communications i den spennende perioden selskapet nå går inn i, sier administrerende direktør Kjell Ivar Hansen.

I løpet av 2003 økte omsetningen i Catch Communications med 52 prosent til 264,2 millioner kroner. Resultat før skatt økte med hele 183 prosent og endte på 30,2 millioner kroner.