Catch vokser og kutter

Catch vokser og kutter

Catch Communications leverer bra tall, men kutter likevel kostnader. Mellom 35 og 40 ansatte skal bort i løpet av høsten.

Catch Communications opplevde en sterk vekst i omsetningen i andre kvartal 2005 sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Omsetningen endte på 160,1 millioner kroner, mot 75,6 millioner kroner i andre kvartal 2004.

Selskapets EBITDA (resultat før renter, skatt, avskrivninger og amortiseringer) justert for avsetninger til restrukturering i andre kvartal endte på 18,3 millioner kroner, mot 12,9 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

- Catch arbeider kontinuerlig med å videreutvikle distribusjonen, og vi ser allerede effekten av dette arbeidet i andre kvartal gjennom økt markedsandel. I andre halvår vil en rekke nye produkter, primært innen IP-telefoni, bli lansert. Disse vil på kort sikt gi nye inntektsstrømmer, sier konsernsjef Hasse Iwarsson i en pressemelding.

Revidert strategi gir rød bunnlinje

Catch har i løpet av andre kvartal revidert sin strategi. Hovedkonklusjonen er en fokusert og økt satsing på bredbåndsaksess, IP-telefoni og distribusjon.

- Fokus mot de største vekstmarkedene og ytterligere oppbygging av distribusjonen gir store muligheter. I kombinasjon med en mer effektiv drift og styrket finansiering ligger nå forutsetningene godt til rette for å skape et mer konkurransedyktig og fremgangsrikt konsern, sier Iwarsson.

Catch har gjennom en grundig gjennomgang av bedriften identifisert kostnadsreduserende tiltak på totalt 27 millioner kroner for 2006. Tiltakene innebærer bemanningskutt på 13-15 prosent, samt ytterligere tiltak for å redusere kostnadsbasen. Catch har i dag 250 ansatte.

Gjennomgangen fører til at selskapet finner det nødvendig å foreta restruktureringsavsetninger og nedskrivninger på til sammen 23,4 millioner kroner, hvorav 11,1 millioner kroner i andre kvartal og 12,3 millioner kroner i tredje kvartal.

Tiltakene fører til at resultat før skatt ender på minus 11,0 millioner kroner for andre kvartal, mot 6,2 millioner kroner i resultat før skatt i tilsvarende kvartal i fjor.

Kun ett merkenavn

- Tiltakene som er beskrevet er helt nødvendige for raskt og effektivt kunne gripe de spennende markedsmulighetene vi ser. Vårt mål i løpet av de neste 12-18 måneder er å styrke vår nummer to posisjon i bedriftsmarkedet. I privatmarkedet skal vi ta en tosifret markedsandel. I tillegg skal Catch innta en ledende posisjon i privat- og bedriftsmarkedene for bredbåndstelefoni, avslutter Iwarsson.

For å bedre synligheten i markedet og styrke kapitaleffektiviteten i markedsarbeidet vil Catch fokusere på ett merkevarenavn fra og med oktober. Det vil bety at både Bluecom og EUnet forsvinner som merkenavn.