Catia i studentversjon

IBM har laget en rimeligere versjon av konstruksjonsprogrammet Catia til bruk blant studenter.

Catia er et databasert tredimensjonalt verktøy for design, konstruksjon og fremstilling av industrielle produkter innenfor PLM (Product Lifcycle Management). 20.000 kunder over hele verden bruker programmet. I Norge er Raufoss-konsernet en av de største brukerne.

IBMs mål med å lansere deler av det kostbare programmet i en rimeligere versjon er at studenter innen konstruksjon, arkitektur og produktutvikling skal kunne lære seg metoder og prosesser som brukes i datastøttet konstruksjon.

Raskere produktutvikling, reduserte kostnader og økt nyskapning er hva IBM mener Catia kan bidra til. Product Lifecycle Management omfatter løsninger og metodikk som gjør det mulig å integrere produktutvikling i den industrielle produksjonsprosessen, effektivisere selve produksjonen og å følge produktet hele dets levetid.

IBM begynte å forhandle og markedsføre CATIA i 1981. Det er franske Dassault Systemes som har utviklet og som lager PLM-programmet.