Cebit blir grønn

Cebit blir grønn

CEBIT, HANNOVER: Grønn it er Cebits hotteste tema. - Vi har hatt 50 tv-team innom i løpet av tre dager, sier prosjektleder Carla Klienjohann.

Et av de mest profilerte temaene på årets utgave av Cebit-messen er grønn it. På et eget område har messen samlet en rekke bedrifter som presenterer sine grønne løsninger, men grønnsatsingen går gjennom mange stands over hele messeområdet.

- Egentlig er hele Cebit grønn. Siden vi startet dette initiativet for et år siden har det bare blitt større og større. Vi har blitt ringt opp av mange bedrifter som ønsker å bli med, forteller Carla Klienjohann, som er prosjektleder for grønn it.

Ikke minst er grønn it en medieprodukt. Siden messeområdet ble rigget opp søndag har allerede 50 kamerateam vært innom.

- Jeg vet ikke hvor mange mediehenvendelser vi har hatt, jeg sluttet å telle etter 200, ler en litt sliten Kleinjohann.

Dialog

Den grønne satsingen på Cebit er et samarbeid mellom den tyske bransjeorganisasjonen Bitkom, det amerikanske initiativet Climate Savers - Smart Computing, og Computerworlds søsterblad Computerwoche. Utgangspunktet er beregninger som viser at it-bransjen samlet bruker enormt med strøm, og står for store CO2-utslipp.

- Etter at bransjen har fått for seg at it globalt er like forurensende som flybransjen, har det skjedd mye på kort tid, sier Kleinjohann.

LES OGSÅ: - Grønn it et salgstriks

Grønn it-initiativet går ut på tre ting. Produkter og tjenester må designes for å være mest mulig strømsparende. Det må brukes færre og bedre materialer i produksjonen av it-utstyr. Og, sist men ikke minst, må bevisstheten innad i it-bransjen økes ved å skaffe mer informasjon om sammenhengen mellom klima, miljø og bruk av it.

- Vi ser vår innsats på Cebit mest som et forum for å ta opp diskusjonen. Vi ønsker at folk kan snakke om hva grønn it egentlig er, fordi ingen har alle svarene. Dette temaet har fått voldsom oppmerksomhet, men vi er fremdeles i startfasen. Derfor ønsker vi en dialog, en debatt hvor alle kan komme med komme med innspill og ideer, forteller Kleinjohann.

Gammelt utstyr

En av aktørene i den grønne landsbyen er den tyske bransjeorganisasjonen Bitkom, som har innrettet to arbeidsplasser som i samtid måler strømforbruk. Et av kontorene har utstyr fra 2003, det andre fra 2008.

- Her kan vi måle forskjellen, og beregne hvor mye dette sparer i løpet av et år. Det gjelder både strømforbruk, kostnader i penger, og CO2-utslipp, forklarer Mario Tobias, styremedlem i Bitkom.

I 2003-versjonen er kontoret utstyrt med en stasjonær pc, CRT-skjerm, faks, skanner og skriver. Kontoret fra i dag har bærbar pc, flatskjerm og en moderne skriver.

Effekten er stor. På samme bruk av utstyret leverer de nye produktene betydelig mindre strøm. På tidspunktet Computerworld var tilstede brukte 2003-kontoret 6,8 kWh, tilsvarende 4,23 kilo CO2, og forbrukte strøm for 303 euro (1850 kroner), beregnet på årsbasis. For 2008-kontoret var de samme spesifikasjonene 1,6 kWh, 0,99 kilo CO2, og 71,3 euro.

- Vi ser en betraktelig nedgang på alle områder, i tillegg til at det gir bedriften en sparing av kostnader som gjør at ingen kan si at de ikke har råd til å skifte ut gammelt utstyr. I løpet av uken på Cebit vil vi lage en profil av disse to som gir bedre innsikt for bransjen, sier Tobias.

50 prosent

Grønn it handler ikke bare om nye pc-er. En stor del av strømforbruket i it-bransjen ligger lengre bak i systemet. Servere tar en stor del av energiforbruket, i tillegg til at de må kjøles ned, som også koster en del. Her kommer aktører med strømsparende servere, bedre lagring og virtualisering på banen for å selge sine strømsparende løsninger.

Ifølge analysebyrået IDC produserte verden i 2006 161 milliarder gigabytes data, og tallene har fortsatt rett opp. Det betyr at smart lagring, og raskere flytting av data, kan bidra betraktelig å kutte ned strømkostnader. Men også bedre skriverløsninger, bedre produksjon av utstyr og grønn tilleggsutstyr som bagger og kontormøbler kan bidra til å møte miljøutfordringene.

- Målet er en reduksjon på 50 prosent innen 2010. Det høres mye ut, men jeg tror det er mulig Vi ser at bransjen våkner opp, vi har ikke hatt mye fokus på dette før. Ved å vise eksempler som disse kontorene på Cebit gir vi folk en følelse om at de kan gjøre noe, at det nytter. Da blir det lettere for alle å ta et skritt i riktig retning, sier Tobias.

Cebit 2008