- Grønn it et salgstriks

- Grønn it et salgstriks

CEBIT, HANNOVER: Grønn it er det mest profilerte temaet på Cebit, men mange er skeptiske. – Det finnes ingen grønne pc-er, sier Florian Butollo i PC Global.

Grønn it er et av de aller største temaene under årets Cebit. Med et eget hefte (Green it-guide) og fellesområde (Green It Village) presenterer tungvektere som Cisco, IBM, Microsoft og Fujitsu Siemens løsninger som skal føre til at it-bransjen får en mer klimavennlig profil. Strømsparing, kjøling og virtualisering står på høyt på listen over tiltak som skal til.

Men ikke alle tror at hensiktene til it-bransjen virkelig er en bedre verden. Åpningen av Cebits tema-seminar om grønn it tirsdag startet med en demonstrasjon av organisasjoner som mener det skal mye mer til å gjøre it-bransjen fri for dårlig samvittighet. Folk fra 'Make it fair' og PC Global brettet ut et banner med oppfordring om å se på it i en større sammenheng.

Det største ankepunktet til de to organisasjonene er at grønn it tar oppmerksomheten vekk fra viktige emner som arbeidsrettighetene til de som produserer i it-bransjen, og it-søppelet som fraktes tilbake til utviklingsland. I tillegg brukes det skadelige metaller i produksjonen, mener organisasjonene.

- Det er ikke at vi er imot å ta vare på klimaet og miljøet, men vi mener at det er andre ting som er minst like viktig, uten at de får noe særlig oppmerksomhet, sier Florian Butollo, prosjektkoordinator i PC Global.

Verdikjeden

It-bransjen har ifølge Butollo fremdeles et rent image. Men forholdene til arbeidstagerne i mange land, og særlig hovedprodusenten Kina, er like dårlige som i tekstilbransjen.

- Alle har hørt om problemene til Nike og andre sko- og tøyprodusenter i Kina, men få i vesten tenker på det i forbindelse med nye pc-er. Det eksisterer akkurat de samme sweat-shops, 12-14 timers arbeidsdager nesten uten lønn, og elendige arbeidsrettigheter i produksjonen av pc-er, forteller Butollo.

Både han og Cornelia Heydenreich i Makeitfair påpeker at dette ikke bare gjelder pc-er, men også alt annet it-utstyr, og ikke minst mobiltelefoner, som har blitt forbruksvare.

- Gjennom kampanjer prøver vi å nå frem til ungdom på skoler. Det viser seg å være en effektiv metode til å gi unge mennesker en innføring i globalisering og hvordan verden henger sammen når det gjelder sin egen mobiltelefon, som for mange er en av de viktigste gjenstandene de har i livet, forteller hun.

Helhet

Demonstrantene ønsker å gjøre messebesøkende på Cebit oppmerksom på at det er mange flere sider ved it enn den grønne. (Foto: Nard Schreurs)

- Energiredusering og færre CO2-utslipp er viktige saker, men det er ikke nok å gjøre it-bransjen grønn, sier Heydenreich.

Det PC Global og Makeitfair ønsker er å se på hele livssyklusen til en pc og annet it-utstyr, slik at alt fra råstoffproduksjonen til søppelproblemet kommer frem. Først da kan man virkelig se om en pc er grønn.

- Mye av problemet ligger i ansvarsfraskivning. Det internasjonale markedet er basert på underleverandører, som igjen har sine underleverandører. Når vi er i kontakt med store aktører innrømmer de at de ikke har kontroll på hva som skjer lenger ned i verdikjeden, sier Butollo.

Og det som gjør problemene enda mindre gjennomsiktig er at mange leverandører bruker de samme underleverandørene. Dermed er det veldig vanskelig å finne ut hvor grønn it-en egentlig er.

- Per i dag finnes det ingen ordentlige grønne pc-er, sier Butollo.

Hype

Mye av den grønne it-utvikling er en mediehype, mener både Heydenreich og Butollo. I årevis har de slåss for sine synspunkter, uten å få særlig gjennomslag, men etter Al Gores kall for klimatiltak har it-bransjen kastet seg over den grønne fargen.

-Mye av grunnen til hypen er at man kan tjene penger på dette. Grønn it er business, selskapene kan tjene på det, sier Heydenreich. (Foto: Nard Schreurs)

I tillegg prøver bransjen å redde en av sine viktigste livsgrunnlag, nemlig rask utskiftning av utstyr.

- Mye i it-bransjen handler om nyere, raskere, bedre. Man skal kjøpe noe nytt hele tiden. It-bransjen begynner å se at klimaforståelse kan slå tilbake på dem, derfor prøver de å tilpasse seg. Men vi mener at hele forretningsmodellen bør endres til en hvor vi ikke kjøper så mange pc-er og mobiler, sier hun.

At grønn it er en hype viser en kort runde gjennom Green it-village. Selv om foredragene om grønn it nesten ikke trekker folk, står likevel fire filmteam klare til å feste den grønne satsingen fast på video.

- Når Cebit velger å profilere dette som viktig tema må vi dekke det, forklarer en tysk tv-journalist når vi diskuterer medias rolle i den grønne hypen over en kaffe.

Cebit 2008